Ngày và đêm 22 tháng 9 năm 2011

I- Khu vực tỉnh Bình Định:

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt  độ cao nhất từ: 30 - 320C, nhiệt  độ thấp nhất từ: 24 - 260

Ngày và đêm 19 tháng 7 năm 2011

I- Khu vực tỉnh Bình Định:

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35 - 37oC; Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 29 oC

Ngày và đêm 23 tháng 6 năm 2011

I- Khu vực tỉnh Bình Định:

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 35oC

Ngày và đêm 19 tháng 6 năm 2011

I- Khu vực tỉnh Bình Định:

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Ngày và đêm 16 tháng 6 năm 2011

I- Khu vực tỉnh Bình Định:

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Ngày và đêm 9 tháng 6 năm 2011

I- Khu vực tình Bình Định:

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

CÁC TIN KHÁC>>
Ngày và đêm 07 tháng 6 năm 2011
Ngày và đêm 2 tháng 6 năm 2011
Ngày và đêm 1 tháng 6 năm 2011
Ngày và đêm 27 tháng 5 năm 2011
Ngày và đêm 26 tháng 5 năm 2011
Ngày và đêm 23.5.2011
Ngày và đêm 21 tháng 5 năm 2011
Ngày và đêm 20.5.2011
Ngày và đêm 19 tháng 5 năm 2011
Ngày và đêm 17 tháng 5 năm 2011
Ngày và đêm 13 tháng 5 năm 2011
Ngày và đêm 12 tháng 5 năm 2011
Ngày và đêm 11.5.2011
Ngày và đêm 10 tháng 5 năm 2011