Tài liệu tham khảo trả lời câu hỏi về cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"
11:48', 31/5/ 2005 (GMT+7)

Nhằm giúp bạn đọc tham gia đạt hiệu quả cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam", bắt đầu từ hôm nay Bình Định Điện tử xin giới thiệu một số tư liệu liên quan đến nội dung cuộc thi này.

Tư liệu được trình bày theo dạng trả lời câu hỏi.

Hỏi:

- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói với cán bộ, chiến sĩ một đơn vị quân đội "các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Bác Hồ đã nói câu đó ở đâu, vào thời gian nào, với cán bộ, chiến sĩ đơn vị nào ?

* Trả lời:

Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở lại Thủ đô, Bác Hồ đã đến thăm đền Hùng. Đêm 18/9/1954, Bác Hồ nghỉ tại đền Giếng, một di tích trong quần thể di tích lịch sử - văn hóa Đền Hùng. Tại đây, ngày hôm sau (19/9/1954), trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân Tiên phong) trên đường về tiếp quản Thủ đô, Bác Hồ đã nói câu nói trên.

Trong bài báo tường thuật cuộc gặp của Bác với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong đăng trên báo Nhân Dân, nhà báo Thép Mới đã lần đầu tiên trích lời của Người: "Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Hỏi:

- Thời kỳ nhà nước Văn Lang (Hùng Vương) và nhà nước Âu Lạc (An Dương Vương) thuộc giai đoạn nào trong lịch sử nước ta ?

* Trả lời:

Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học, dân tộc học đã chứng minh từ buổi bình minh của xã hội loài người; trên lãnh thổ nước ta đã xuất hiện những cư dân nguyên thủy.

Sau hàng chục vạn năm gian khổ lao động và sáng tạo, từ những công cụ thời đá cũ thô sơ tiến đến sự phát minh ra kỹ thuật luyện kim và nghề trồng lúa nước, dùng cày có sức kéo là trâu bò; đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy Việt Nam ngày càng được nâng cao, từng bước làm thay đổi bộ mặt xã hội, hình thành một lãnh thổ chung, một nền văn hóa, văn minh chung và một tổ chức chính trị, xã hội chung, đó là quốc gia và Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. Đây là thời kỳ mở đầu lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Tài liệu tham khảo:

1. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 5 (1951 - 1954), NXB CTQG, 1995.

2. Sổ tay báo cáo viên năm 2005, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, 2005.

3. Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 1 (Buổi đầu giữ nước, thời kỳ Hùng Vương - An Dương Vương) NXB Chính trị Quốc gia, 1999.

4. Đại cương lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, 1997.

(Còn nữa)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Về cuộc thi tìm hiểu "60 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"  (30/05/2005)
Phát động cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"  (29/05/2005)