Phát động cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"
10:9', 29/5/ 2005 (GMT+7)

(BĐ) - Hôm qua 26-5, UBND tỉnh đã phát động cuộc thi "Tìm hiểu 60 năm Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh - thiếu niên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về lịch sử hình thành và phát triển của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; qua đó nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; xác định trách nhiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân nhất là tuổi trẻ Bình Định tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung cuộc thi gồm 10 câu hỏi (sẽ đăng trên Báo Bình Định, số ngày 30-5). Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải thưởng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-2005).

. N.M

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>