Tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn
9:3', 9/12/ 2007 (GMT+7)

1. Hành trình:  Ngã 3 Chương Hòa - Tam Quan - Bồng Sơn - Phù Mỹ - Phù Cát - Gò Găng - An Nhơn - Ngã 3 Phú Tài - Lam Sơn - Bến xe Qui Nhơn - Bệnh Viện Quân Y 13 - ĐH Qui Nhơn - Siêu Thị và ngược lại.

Cự ly :  Thời gian hành trình: 190 phút. Thời gian chờ: 30 phút/ 1 chuyến. Tổng số chuyến: 50 chuyến.

 

2.Danh sách các trạm dừng, đỗ

 

STT

TÊN TRẠM

STT

TÊN TRẠM

STT

TÊN TRẠM

1

Siêu thị(cổng sau)

50

Chùa Khuôn Hội

99

N. 3 Tân Lộc

2

Siêu thị(cổngchính)

51

N. 4 Gò găng

100

UB Xã Mỹ Lộc

3

Đại học Quy Nhơn

52

Quán cơm Tư Trang

101

XD Quân đội (N. Trang Mỹ Lộc)

4

Quân y viện 13

53

XD Thuận Hùng

102

Ga Vạn Phú

5

N. 3 Gềnh Ráng

54

Gia Rái (DN Thuỷ Tài)

103

N. 3 Tam Tượng

6

Mai Hắc Đế

55

Trường Q. sự Bình Định

104

N. 3 Vạn Tuyết

7

Bến xe TTâm QN

56

N. 4 Phong An

105

Quán cơm Miền Trung

8

N.5 Hồ Le

57

Chợ Phù Cát

106

XD 17 (Cầu chun Phú củ)

9

Nghĩa trang QN

58

C. viên Phù Cát

107

N. 3 Lại Đức

10

Chợ xóm tiêu

59

Trừơng mần non (P. Giáo dục)

108

Chơ Diển Khánh

11

Trường lái

60

Bệnh viện Phù cát

109

Quán cơm Tân Tân

12

Ao cá Bác Hồ

61

N. 3 T. Q. Phục - 3/2 Phù Cát

110

Cầu Dợi

13

Vườn rau an toàn

62

Bến xe Phù cát

111

N. 4 Quán Cây dừa

14

C. ty nguyên liệu giấy

63

Phân bón Xuân Quân

112

N. 4 An Lão

15

Xí nghiệp than

64

Càfê Hoa Nắng (BĐ Hoà Hội)

113

N. 4 Chợ Chuối

16

N. 3 Cầu sông ngang

65

N. 3 Chùa vàng

114

Honda Thủy (Đ. Trần Hưng Đạo)

17

Trường PTTH Hùng Vương

66

Cao Đẳng nghề Phù Cát

115

Trụ sở khối 4 TT Bồng Sơn

18

N. 3 Phú tài (nam)

67

N. 3 Vỉnh Tường

116

Bưu điện Bồng Sơn

19

N. 3 Phú tài (bắc)

68

Gara Chín Hue ä(Cầu Mỹ Hoá)

117

Bệnh viện Bồng Sơn

20

N. 3 Diêu Trì

69

N. 3 Chợ Gồm

118

Ga Bồng Sơn

21

Ga DiêuTrì

70

N. 3 Khánh Phước

119

Nhà nhgỉ Xuân Hồng

22

UBND TT Diêu Trì

71

Cửa sắt Văn Quang

120

N. 3 Đường mới (KS Kim Khánh)

23

Nhà máy xi măng Diêu Trì

72

Chợ Phù ly

121

Chợ Đổ

24

N. 3 Cầu ông đô

73

Cầu Vạn Thiện (Phù Ly)

122

Garage Trường Hà

25

Café Chợt nhơ ù(Mỹ Điền)

74

XD Bình Long

123

UBND Xã Hoài Tân

26

Chùa Phước Điền

75

N. 4 Thôn An Trinh

124

N. 3 Chợ Bộng mới

27

Chợ Gò Mối (Phước lộc)

76

N. 3 Nhà Đá (UB Mỹ Hiệp)

125

Đài truyền hình Hoài Nhơn

28

Gạch Tuy nen

77

N. 3 Thôn Đại Thạnh

126

Hạt q.lý Quốc lộ 1A Hoài Nhơn

29

Trạm cân

78

Hiệu Buôn Tư Thảo

127

Thôn An Dưỡng (Chợ Bộng củ)

30

N. 4 Cầu Bà Di

79

XD số 20  (Lữ đoàn 573)

128

XD Minh Chánh

31

N. 3 Tháp bánh ít

80

Trường PTTH số 1 Phù Mỹ

129

N. 3 Đền Đào Duy Từ

32

Cầu Huỳnh Kim

81

Bệnh viện Phù Mỹ

130

N. 3 Ngoc Sơn (T.mỹ Thuỷ Binh)

33

Cầu Tân An

82

N. 4 Mỹ Chánh (Phùø Mỹ)

131

N.3 Hoài Thanh (B. Đ  Chợ Đề)

34

Cầu Cao

83

Bến xe Phù Mỹ

132

Trường số 1 Hoài Thanh Tây

35

Bến xe An Nhơn

84

Chợ Phù Mỹ

133

Cầu Dỉ

36

Nhà văn hoá An Nhơn

85

Chi nhánh điện Phù Mỹ

134

Thánh thất Ngọc An

37

N. 4 Bình Định

86

N. 3 Tường An

135

N. 3 Bình Minh

38

Đài Phát Tuyến

87

N. 3 Tân Hưng

136

N. 3 Phụng Hoá

39

Cầu An Ngãi 3

88

Dốc Diêm Tiêu

137

N. 3 Dốc Cát (Thôn Phụng Du)

40

Bệnh viện An Nhơn

89

Dốc Mã Đá

138

XD Hoài Hảo (Chát đốt)

41

UBND xã Nhơn Hưng

90

N. 3 Chánh Thuận

139

N. 3 Cống Oâng tài

42

Cẳm Văn Nhơn Hưng

91

Đèo Nhông

140

N.3 Tân Lập

43

Bến xe Ngựa

92

Cây số 10 (Mỹ Phong)

141

UBND Tam Quan

44

Bến xe Đập Đá

93

Trường tiểu học Mỹ Phong

142

Honda Tư Nghĩa (Kim Anh)

45

Trường Nguyễn Trường Tộ

94

Ga Vạn Phước

143

N. 4 Thiện Chánh

46

KCN Gò Đá Trắng

95

Chợ Cây Da

144

N. 3 Đường 26/3 Tam Quan

47

Bả canh (Tháp Cảnh Tiên)

96

N. 3 Thôn Dương Liểu

145

N. 3 Công Thạnh

48

Chùa Thập Tháp

97

Cửa hàng Thành Vọng

146

N. 3 cầu chun Công Thạnh

49

Cống Ba Trang

98

N. 3 Binh Dương

147

N. 3 Chương Hoà

 

 

LỊCH KHỞI HÀNH

Hoài Nhơn -Quy Nhơn

Quy Nhơn -Hoài Nhơn

Tài

Giờ KH

Giờ KT

Tài

Giờ KH

Giờ KT

1

4 h 00

7 h 10

1

4 h 30

7 h 40

2

4 h 30

7 h 40

2

5 h 00

8 h 10

3

5 h 00

8 h 10

3

5 h 30

8 h 40

4

5 h 30

8 h 40

4

6 h 00

9 h 10

5

6 h 00

9 h 10

5

6 h 30

9 h 40

6

6 h 30

9 h 40

6

7 h 00

10 h 10

7

7 h 00

10 h 10

7

7 h 30

10 h 40

8

7 h 30

10 h 40

8

8 h 00

11 h 10

9

8 h 00

11 h 10

9

8 h 30

11 h 40 (N)

10

8 h 30

11 h 40 (N)

10

9 h 00

12 h 10 (N)

11

9 h 00

12 h 10 (N)

11

9 h 30

12 h 40 (N)

12

9 h 30

12 h 40 (N)

12

10 h 00

13 h 10 (N)

13

10 h 00

13 h 10 (N)

13

10 h 30

13 h 40 (N)

14

10 h 30

13 h 40 (N)

14

11 h 00

14 h 10 (N)

15

11 h 00

14 h 10 (N)

15

11 h 30

14 h 40 (N)

16

11 h 30

14 h 40 (N)

16

13 h 00

16 h 10

17

13 h 00

16 h 10

17

13 h 30

16 h 40

18

13 h 30

16 h 40

18

14 h 00

17 h 10 (N)

19

14 h 00

17 h 10

19

14 h 30

17 h 40 (N)

20

14 h 30

17 h 40 (N)

20

15 h 00

18 h 10 (N)

21

15 h 00

18 h 10 (N)

21

15 h 30

18 h 40 (N)

22

15 h 30

18 h 40 (N)

22

16 h 00

19 h 10 (N)

23

16 h 00

19 h 10 (N)

23

16 h 30

19 h 40 (N)

24

16 h 30

19 h 40 (N)

24

17 h 00

20 h 10 (N)

25

17 h 00

20 h 10 (N)

25

17 h 30

20 h 40 (N)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Tuyến 9: Quy Nhơn - Sông Cầu   (09/12/2007)
Tuyến 8: Quy Nhơn – Diêu Trì – Vân Canh  (09/12/2007)
Tuyến 5: Cụm TTCN Quang Trung (tuyến chạy nội thành)   (09/12/2007)
Tuyến 4: Cảng Thị Nại - Gò Găng   (09/12/2007)
Tuyến 3: Đường 31/3 - Trường Lâm Nghiệp   (09/12/2007)
Tuyến 2: Chợ Lớn - Trường Lâm Nghiệp   (09/12/2007)
Tuyến 1: Trần Quý Cáp - Suối Mơ   (09/12/2007)
Lịch bay mới từ Quy Nhơn đi Đà Nẵng và TPHCM   (01/12/2007)
Tuyến 8: Quy Nhơn – Diêu Trì – Vân Canh  (13/01/2007)
Tuyến 8: Quy Nhơn – Diêu Trì – Vân Canh  (11/01/2007)
Các khách sạn và nhà khách phục vụ du lịch tại Bình Định   (09/05/2006)
Tuyến 6: Quy Nhơn - Đồng Phó (Tây Sơn)   (28/04/2006)
Tuyến 4: Cảng Thị Nại - Gò Găng   (28/04/2006)
Tuyến 7: Quy Nhơn - Gò Bồi (Tuy Phước) - Cát Tiến (Phù Cát)   (27/04/2006)
Lịch bay mới từ Quy Nhơn đi Đà Nẵng và TPHCM   (16/04/2006)