Tiêu điểm
Gửi trọn niềm tin
16:47', 14/11/ 2005 (GMT+7)

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã trải qua 16 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ, gắn liền với một giai đoạn phát triển mới, ở tầm mức cao hơn của quê hương Bình Định.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh lần này diễn ra trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo trong hai mươi năm qua đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Thế và lực của đất nước chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay.

Cùng với sự đi lên của đất nước, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Bình Định đã phát huy truyền thống quê hương và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn đáng ghi nhận: kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường tạo nền tảng ngày càng vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo. Đặc biệt, việc Bình Định đã trở thành một phần của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và việc tiến hành xây dựng Khu Kinh tế Nhơn Hội đã mang lại động lực phát triển to lớn trong các năm đến. Đây là thời cơ, đồng thời cũng là thách thức không nhỏ mà Đảng bộ và nhân dân Bình Định phải vượt qua để đưa Bình Định thành một trung tâm động lực phát triển của vùng.

Được trui rèn trong lửa đỏ qua thực tiễn cách mạng của hai cuộc kháng chiến và hai mươi năm đổi mới, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng bộ Bình Định đã và đang trưởng thành về mọi mặt. Đó là sức mạnh đoàn kết và sức chiến đấu được tăng cường, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị ngày càng nâng cao, lực lượng ngày càng đông đảo và tinh nhuệ… Điều đó đã được chứng minh bằng sự phát triển của Bình Định trong những năm qua.

Với truyền thống quý báu ấy, tin tưởng rằng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cao hơn cho quê hương Bình Định trên con đường thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong những năm tới. Đại hội sẽ là kết tinh trí tuệ và tinh hoa của toàn Đảng bộ và nhân dân Bình Định để đưa Bình Định trở thành một tỉnh mạnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Nhân dân Bình Định gửi trọn niềm tin sâu sắc ấy đến với Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh.

  • Bình Định
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển !  (14/11/2005)
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ  (14/11/2005)
Cấp ủy trẻ nhiều, nữ lắm  (14/11/2005)
Đưa công nghiệp về nông thôn: Những kết quả tích cực  (14/11/2005)
Thơ  (14/11/2005)
Mũi đột phá quan trọng để Bình Định phát triển  (14/11/2005)
Xây dựng những cánh đồng 50 triệu đồng/ha: Nhìn từ Phù Cát  (14/11/2005)
Xứng đáng là bạn đồng hành của nhà nông  (14/11/2005)
Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Sẽ về đích sớm  (14/11/2005)
Người chiến sĩ diệt dốt được Bác Hồ tặng kỷ vật  (14/11/2005)
Phát triển mạng lưới đô thị: Mở hướng đi lên  (14/11/2005)
Hoài Sơn "tiễn đưa" chương trình 135  (14/11/2005)
Cú tăng tốc ngoạn mục của Bình Định điện tử  (14/11/2005)
Những chiến công trên lĩnh vực an ninh kinh tế  (14/11/2005)
Đừng vội người ơi !  (14/11/2005)