Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới (*)
21:36', 10/1/ 2012 (GMT+7)

Sáng 10.1, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực thi đua thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Báo Bình Định xin giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Lê Hữu Lộc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - tại buổi lễ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc phát biểu tại buổi lễ.

 

Kinh tế tăng trưởng khá

Trong không khí thi đua sôi nổi của cả nước nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước chung sức XDNTM” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2011), hôm nay, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua với chủ đề “Tỉnh Bình Định chung sức XDNTM”.

Có thể nói rằng, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển KT-XH bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và đã có nhiều cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và chăm lo cải thiện đời sống nông dân. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp, nông thôn là một trong những nội dung cơ bản của CNH, HĐH đất nước.

Đối với tỉnh Bình Định, trong các năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp cùng nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GDP) bình quân trong 5 năm 2006-2010 đạt 10,9%/năm, cao hơn 2% so với giai đoạn 2001-2005; trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 7,2%, tăng 1,6% so với Nghị quyết Đại hội XVII đề ra.

Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng dần tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ (hiện chiếm khoảng 64,3%). CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được chú trọng; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp phát triển khá. Các cơ sở chế biến nông, lâm sản được xây dựng, nhiều làng nghề được khôi phục, phát triển đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn. Cơ sở hạ tầng nông thôn được chú trọng đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở vùng nông thôn ngày càng được cải thiện. Công tác xóa đói, giảm nghèo đang triển khai thực hiện có hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vai trò của Hội Nông dân, vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, nông nghiệp và nông thôn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn thiếu bền vững. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm; năng suất một số cây trồng vật nuôi chưa cao. Quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến nhìn chung hiệu quả thấp. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông, lâm, thủy sản còn hạn chế, chưa phổ biến. Hạ tầng kỹ thuật nông thôn chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển KT-XH; một số công trình trong những năm gần đây bị xuống cấp. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn hạn chế. Xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, thể thao chưa đạt yêu cầu. Ở một số vùng nông thôn, nguy cơ tái nghèo còn cao, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nhìn chung còn thấp, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn rất nhiều khó khăn.

 

Lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới.

 

Chung sức XDNTM

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Bình Định cùng với cả nước đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH và phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư khóa X, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 22.8.2011 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về “XDNTM của tỉnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020”; phấn đấu XDNTM hiện đại, văn minh, nông dân có đời sống vật chất, tinh thần phát triển, không chênh lệch nhiều so với thành thị, và đóng góp có hiệu quả vào quá trình CNH, HĐH  của  tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 20% và đến năm 2020 là 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM” do Thủ tướng Chính phủ phát động; nhằm tạo khí thế sôi nổi trong cả hệ thống chính trị, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về XDNTM trên địa bàn tỉnh ta, hôm nay, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Định, tôi phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tỉnh Bình Định chung sức XDNTM” giai đoạn 2011 - 2020.

Để triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua XDNTM, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi công cuộc XDNTM trên địa bàn tỉnh Bình Định; đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể, Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM các địa phương tập trung thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết số 26, Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, coi việc XDNTM vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là mục tiêu lâu dài của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về yêu cầu, nội dung và các tiêu chí XDNTM hiện nay, tạo sự đồng thuận và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội trong việc triển khai XDNTM. Phấn đấu xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực của quốc gia cũng như của tỉnh.

Hai là, các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo XDNTM các địa phương, Mặt trận, các hội đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng đề án với lộ trình, bước đi, giải pháp cụ thể, phù hợp về XDNTM trên địa bàn, qua đó tạo được sự phối hợp chặt chẽ, hướng phong trào thi đua tập trung thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí XDNTM đã đề ra trong chương trình mục tiêu quốc gia; tạo tiền đề và bước đi vững chắc trong việc triển khai trong từng giai đoạn, phù hợp với từng vùng, từng địa phương của tỉnh. Đồng thời cần làm tốt công tác huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải kém hiệu quả.

Ba là, cùng với việc tập trung thực hiện tốt 6 nhóm giải pháp chủ yếu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững theo Nghị quyết 11 của Chính phủ để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012 và những năm tiếp theo. Tập trung xây dựng quy hoạch, lấy ý kiến của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong triển khai XDNTM; tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế nông thôn và không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tích cực tham gia quy hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động nhiều nguồn lực, mọi thành phần kinh tế, mọi hộ gia đình giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập để xã hội ngày càng phát triển, nhiều hộ gia đình từ khá thành giàu, từ nghèo vươn lên làm ăn ổn định…

Bốn là, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị 725 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015). Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua XDNTM, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với việc tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua khác trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp; tổ chức tốt các phong trào thi đua chuyên đề: “Nhà nông đua tài”, “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, “Tuổi trẻ Bình Định chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Mỗi làng một sản phẩm”, “xanh - sạch - đẹp”, áp dụng tiến bộ, khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ sinh học…

Năm là, phong trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức XDNTM” được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến 2015 và giai đoạn 2 từ năm 2016 đến 2020. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh tiến hành sơ kết vào tháng 12.2012, đánh giá rút kinh nghiệm việc chỉ đạo điểm triển khai phong trào thi đua; kết thúc giai đoạn 1, tiến hành tổng kết giai đoạn, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua XDNTM; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến về XDNTM để làm cơ sở triển khai tiếp giai đoạn 2 và tổng kết vào năm 2020. Văn phòng điều phối XDNTM chủ trì phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, tiêu chí khen thưởng của mỗi giai đoạn và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương khen thưởng kịp thời.

Sáu là, Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến về XDNTM. Các cơ quan thông tin truyền thông xây dựng các chương trình, chuyên mục và dành thời lượng để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và XDNTM.

Cùng với cả nước, tỉnh Bình Định đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển nhanh và bền vững, chúng ta phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đề cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giành những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Với tinh thần đó, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua XDNTM để góp phần xây dựng một nền nông nghiệp phát triển, nông thôn văn minh, nông dân từng bước khá giả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

  • P.V (Ghi)

(*) Tít bài và các tít con do Tòa soạn đặt.

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Huy động mọi nguồn lực dân cư xây dựng nông thôn mới  (10/01/2012)
Đầu tư mạnh vào lĩnh vực kinh doanh mới  (10/01/2012)
Làng hoa Bình Lâm vào xuân  (10/01/2012)
1.785 tỉ đồng đầu tư cho Chương trình xử lý chất thải rắn   (09/01/2012)
Năm 2012 phấn đấu thu ngân sách đạt 650 tỉ đồng  (09/01/2012)
Tháo gỡ khó khăn cho dân   (09/01/2012)
Thắp lên hi vọng khi VN-Index đảo chiều tăng điểm  (09/01/2012)
Giá tăng không nhiều, sức mua giảm  (09/01/2012)
Chủ động bảo vệ cây trồng, vật nuôi  (08/01/2012)
Tăng cường phòng chống buôn lậu  (08/01/2012)
Lợi bất cập hại  (07/01/2012)
Khai mạc Hội chợ Xuân Nhâm Thìn - Bình Định 2012  (07/01/2012)
Tuy Phước bố trí 102 tỉ đồng phát triển kết cấu hạ tầng  (07/01/2012)
Tăng tốc toàn diện  (06/01/2012)
Khẳng định uy tín bằng chất lượng sản phẩm  (06/01/2012)