Ba việc cần làm
23:29', 12/5/ 2010 (GMT+7)

Năm nay, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có chủ đề Xây dựng Đảng ta thật trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Để làm được điều đó mỗi cán bộ, đảng viên của đảng cần làm tốt ba việc.

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Đó là, suốt đời đấu tranh cho lý tưởng của Đảng, cho cách mạng. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. “Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc, luôn trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần “Phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”.

Mỗi đảng viên và cán bộ làm tốt ba nội dung trên, Đảng ta nhất định sẽ luôn luôn “thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, để mãi xứng đáng là “người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành” của nhân dân Việt Nam.

  • Việt Nga
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Yêu thương học sinh hết lòng !  (10/05/2010)
ĐẢNG “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”   (07/05/2010)
12 lần hiến máu nhân đạo  (03/05/2010)
Đảng phải trong sạch, vững mạnh   (28/04/2010)
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ  (22/04/2010)
Học Bác làm báo  (15/04/2010)
Việc nước, việc nhà đều giỏi  (13/04/2010)
Văn hóa “Vì nhân dân phục vụ”  (08/04/2010)
Phụ nữ Vĩnh Thịnh noi gương Bác  (06/04/2010)
Đoàn kết, tập hợp thanh niên  (01/04/2010)
Giáo dục cán bộ, đảng viên  (25/03/2010)
“Nữ già làng” dân vận khéo  (23/03/2010)
Sử dụng nhân tài  (18/03/2010)
Phụ nữ Tây Sơn thực hành tiết kiệm  (16/03/2010)
Nền tảng văn hóa  (11/03/2010)