Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
9:55', 22/4/ 2010 (GMT+7)

Trong suốt cả cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng vì mục tiêu cao cả là độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, Bác đã khơi gợi được tinh thần dân tộc yêu nước, đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân. Sức cảm hóa ở Bác rất mạnh, không phải sự cảm hóa thông thường mà là vì lòng yêu nước chân chính. Trong kháng chiến chống Pháp, nhiều người chưa đủ điều kiện vẫn trốn gia đình để đi bộ đội, có những gia đình anh đi bộ đội rồi, em cũng theo cách mạng… tham gia, góp sức vào cuộc kháng chiến, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Theo Bác, chủ nghĩa yêu nước là sự kết hợp biện chứng giữa truyền thống và thời đại. Người từng nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết hợp thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn; nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.

Hồ Chí Minh trước sau luôn có ý thức và đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh cho một nước Việt Nam thống nhất. Khi Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, Pháp gây hấn ở Nam Bộ, Người nói: “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, thịt của thịt Việt Nam”. Trong Di chúc, Người viết: “Tôi có ý định đến ngày đó (thắng lợi), tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”.

Đối với Hồ Chí Minh, tinh thần dân tộc luôn luôn gắn bó với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, không bao giờ có chuyện xa rời quyền lợi dân tộc. Người luôn nói tới việc xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh theo định hướng XHCN - tức là phải giải quyết mọi việc bình đẳng chứ không thể xâm phạm quyền lợi của nhau được.

Tinh thần chủ đạo của Hồ Chí Minh là hòa bình, hữu nghị nhưng luôn đề cao cảnh giác. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước thì luôn luôn cảnh giác, chuẩn bị lực lượng vũ trang. Người rất chú trọng việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, cho đó là trách nhiệm lớn của Đảng. Tâm niệm của Người là Đảng phải làm sao bồi dưỡng thế hệ trẻ tiếp nối cha anh, nâng sự nghiệp cách mạng lên.

Trong thời đại ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và bảo vệ đất nước vẫn giữ nguyên giá trị, là bài học cơ bản khơi gợi ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta phải luôn nung nấu và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đề ra trách nhiệm cho các thế hệ người Việt Nam tiếp tục sự nghiệp vẻ vang của ông cha giữ gìn trọn vẹn non sông bờ cõi đã có từ mấy ngàn năm lịch sử.

  • Thảo Anh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Học Bác làm báo  (15/04/2010)
Việc nước, việc nhà đều giỏi  (13/04/2010)
Văn hóa “Vì nhân dân phục vụ”  (08/04/2010)
Phụ nữ Vĩnh Thịnh noi gương Bác  (06/04/2010)
Đoàn kết, tập hợp thanh niên  (01/04/2010)
Giáo dục cán bộ, đảng viên  (25/03/2010)
“Nữ già làng” dân vận khéo  (23/03/2010)
Sử dụng nhân tài  (18/03/2010)
Phụ nữ Tây Sơn thực hành tiết kiệm  (16/03/2010)
Nền tảng văn hóa  (11/03/2010)
Người cựu chiến binh sản xuất giỏi   (09/03/2010)
Thanh niên làm chủ nước nhà  (04/03/2010)
Phụ nữ Phước Thành nỗ lực giúp nhau   (02/03/2010)
Đảng phải thương yêu cán bộ  (25/02/2010)
Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm  (23/02/2010)