Học Bác làm báo
13:30', 15/4/ 2010 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng vĩ đại có một sự nghiệp báo chí vẻ vang. Trên con đường đi tìm độc lập tự do cho Tổ quốc, Người hiểu sâu sắc báo chí là một vũ khí sắc bén của cách mạng. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã viết báo, làm báo để phục vụ sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

Đối với Hồ Chí Minh, văn chương, báo chí phải có tính lịch sử, cụ thể. Trong thời kỳ vận động cách mạng, dân trí còn thấp thì phải viết đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn, súc tích đi thẳng vào lòng người. Khi dân trí đã được nâng cao, Bác lại khuyên chớ viết khô khan quá để người ta thấy hay, thấy lạ thì mới đọc. Đọc các tác phẩm báo chí của Hồ Chí Minh có thể thấy toát lên một phong cách báo chí: Ngắn gọn, phóng khoáng, thiết thực, giàu sức sáng tạo ngôn ngữ và hấp dẫn người đọc.

Mỗi lần nói chuyện với các nhà báo, Bác thường nhắc nhở: Viết cho ai? Viết cái gì? Viết để làm gì? Viết như thế nào? Đây cũng chính là nội dung cốt lõi của phương pháp làm báo chí cách mạng. Đó là sự thể hiện trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo; là yêu cầu trau dồi đạo đức, tác phong; nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi người làm báo; là tính mục đích rõ ràng, tính khoa học sâu sắc trong hoạt động báo chí.

Kể từ khi Bác sáng lập báo “Thanh niên” đến nay, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua quá trình 85 năm lịch sử vẻ vang, đồng hành cùng dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong đời sống xã hội, trong sự nghiệp cách mạng.

Xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ”, “cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén”, người làm báo có mặt trên khắp các trận tuyến để tuyên truyền, cổ động, tham gia tổ chức các phong trào hành động cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, bằng trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, báo chí đã thật sự trở thành cầu nối thống nhất giữa “ý Đảng - lòng dân- kỷ cương, phép nước”.

Trong việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngoài trách nhiệm công dân, trách nhiệm người cán bộ tuyên truyền của Đảng, trong công việc làm báo, mỗi người làm báo hãy lấy tấm gương và những lời dạy của người làm kim chỉ nam cho hành động. Viết như thế nào để chuyển tải tới công chúng những thông tin hữu ích, có sức mạnh định hướng tư tưởng và cổ vũ hành động; phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Năm nay vừa tròn kỷ niệm 60 năm thành lập Hội nhà báo Việt Nam. Chúng ta càng thấy rằng phải luôn học tập, noi theo, lấy tấm gương sáng ngời của Bác để phấn đấu suốt đời. Đó cũng là nền tảng cho những người cầm bút hôm nay có những tác phẩm báo chí đáp ứng được yêu cầu thông tin “nhanh- đúng- trúng- hay”, góp phần tăng cường sức mạnh công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

  • Chu Ngôn
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Việc nước, việc nhà đều giỏi  (13/04/2010)
Văn hóa “Vì nhân dân phục vụ”  (08/04/2010)
Phụ nữ Vĩnh Thịnh noi gương Bác  (06/04/2010)
Đoàn kết, tập hợp thanh niên  (01/04/2010)
Giáo dục cán bộ, đảng viên  (25/03/2010)
“Nữ già làng” dân vận khéo  (23/03/2010)
Sử dụng nhân tài  (18/03/2010)
Phụ nữ Tây Sơn thực hành tiết kiệm  (16/03/2010)
Nền tảng văn hóa  (11/03/2010)
Người cựu chiến binh sản xuất giỏi   (09/03/2010)
Thanh niên làm chủ nước nhà  (04/03/2010)
Phụ nữ Phước Thành nỗ lực giúp nhau   (02/03/2010)
Đảng phải thương yêu cán bộ  (25/02/2010)
Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm  (23/02/2010)
Mùa xuân là Tết trồng cây  (11/02/2010)