Bác Hồ với công tác cán bộ
15:52', 26/2/ 2008 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó Đảng phải đặc biệt chú trọng việc đào tạo cán bộ để có một đội ngũ cán bộ tốt. Người dạy “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”. Và chỉ rõ: “Không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm mà đào tạo được một cán bộ tốt. Cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được”.

Đặc biệt, trong vấn đề đánh giá cán bộ, Người chỉ rõ “chẳng những xem xét công tác của họ, mà còn phải xem xét các sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không. Chẳng những xem xét họ đối với ta như thế nào, mà còn phải xem xét họ đối với người khác như thế nào… Không nên chỉ xem công việc của họ trong một lúc, mà phải xem cả công việc của họ từ trước đến nay… Trong thế giới, cái gì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa…”.

Đối với việc lựa chọn, bố trí cán bộ, Người dạy: “Người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được! Nếu không biết tùy tài mà dùng người chẳng khác gì thợ rèn bảo đi đóng tủ, thợ mộc bảo đi rèn dao. Thành thử cả hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người, thì hai người đều thành công”.

Mặt khác, Bác hết sức quan tâm việc cất nhắc, đề bạt cán bộ. Bác nói, cất nhắc, đề bạt cán bộ là “vì công tác, vì tài năng”. Nếu vì “lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang” thì nhất định không ai phục, mà lại gây nên mối lôi thôi trong Đảng”, là “có tội với Đảng, có tội với đồng bào”.

Theo Bác, đối với cán bộ, chẳng những phải xem xét kỹ trước khi cất nhắc, đề bạt, mà sau khi đã cất nhắc, đề bạt vẫn phải tiếp tục giúp đỡ họ… Khi họ mới có dấu hiệu sai lầm, khuyết điểm là phải chấn chỉnh ngay, đừng để sai lầm, khuyết điểm trở nên to tát, rồi mới đem ra “chỉnh”…

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ là những bài học vô giá, những “nguyên tắc vàng” đối với các cấp ủy Đảng và những người trực tiếp làm công tác cán bộ.

  • Nguyên Hiền
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh  (21/02/2008)
Sống cho xứng đáng  (19/02/2008)
Mùa xuân là Tết trồng cây  (14/02/2008)
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội  (12/02/2008)
Chăm lo bằng cả tấm lòng  (31/01/2008)
Tỏa sáng đạo đức Bác Hồ  (29/01/2008)
Kiểm tra để tốt hơn  (24/01/2008)
Miệng nói, tay làm  (22/01/2008)
Để cho “dân tiếc”, “dân mong”…  (17/01/2008)
Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ  (15/01/2008)
Học cái hay, tránh cái dở  (10/01/2008)
Sáu lỗi lầm phải tránh  (08/01/2008)
Có lỗi thì phải sửa  (08/01/2008)
5 điều Bác dạy cán bộ  (08/01/2008)
Cán bộ lãnh đạo phải làm gương  (08/01/2008)