Vỡ mộng bá vương
9:18', 8/12/ 2006 (GMT+7)

Võ Văn Nhậm tính ương bướng, không chịu khuất phục ai từ thuở nhỏ; lớn lên dũng mãnh ít ai bì. Nhờ một dị nhân truyền dạy cho mà võ nghệ hơn người, có biệt tài cưỡi ngựa, bắn cung, nên người đương thời mượn tên một danh tướng nước Sở rất giỏi bắn cung, gọi Nhậm là “Tiểu Dưỡng Do Cơ”.

Tính Nhậm giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha, nên mới từ giã thầy ra đời, đã vung đao giết kẻ hung đồ giữa chợ, cứu tính mệnh cho một cụ già nghèo hèn. Sau một thời gian bị truy lùng, Nhậm đầu quân vào đội khiêu kỵ, được cho làm nha tướng. Nhưng rồi Nhậm lại ngạo mạn, xem thường chủ tướng nên bị đuổi đi, mang gươm phiêu bạt giang hồ. Một hôm, Nhậm vào một thôn ở phủ Quy Nhơn. Có người cho Nhậm biết: tên ác bá trong thôn cưỡng đoạt một cô gái chưa chồng về làm vợ thứ. Tức giận, Nhậm trợn mắt, mi mắt muốn rách, lớn tiếng quát: Quan lại mà để kẻ gian làm càn, dung dưỡng điều ác. Đạo làm quan không còn thì ta dùng thanh gươm này để báo ân, báo oán, quyết không dung tha. Nói rồi, Nhậm hỏi đường, tới nhà giết chết tên thổ hào, định cắt đầu hắn, xách lên nhận tội với Tri huyện Tuy Viễn. May nhờ Trần Quang Diệu đi qua, phân tích phải trái, Nhậm tỉnh ngộ, bèn lên Tây Sơn tụ nghĩa.

Biết tài, Nguyễn Nhạc dùng Nhậm làm nha tướng, luôn cho đi theo ra trận. Nhậm giúp Tây Sơn Vương đánh Nam dẹp Bắc, lập nhiều công trạng. Nguyễn Nhạc lại đem con gái đầu lòng gả cho. Tháng 5 năm 1886, vua Thái Đức phong Nhậm làm Tả quân Đô đốc, cùng Nguyễn Huệ làm Tiết chế, ra đánh lấy Phú Xuân, rồi thẳng tiến ra Thăng Long. Sau anh em Tây Sơn rút quân về Nam, giao cho Võ Văn Dũng trấn giữ vùng bắc sông Gianh, Nhậm cầm thủy binh tuần phòng ngoài biển, theo dõi mọi biến động ở Nghệ An và Bắc Hà. Khi Nguyễn Hữu Chỉnh mượn tiếng phò Lê Chiêu Thống chống lại nhà Tây Sơn, Nhậm mật báo về Phú Xuân, Bắc Bình Vương sai Nhậm làm Tiết chế, thống lĩnh bộ binh và thủy binh, đánh chiếm Nghệ An như trở bàn tay. Nhậm lại kêu gọi quân lính trong trấn bổ sung vào quân của mình, rồi dẫn quân đánh chiếm Thanh Hóa, Ninh Bình, đánh bại thủy quân Nguyễn Hữu Chỉnh ở Thanh Quyết. Nhậm dẫn quân vào Thăng Long như vào chỗ không người.

Vốn tính cao ngạo, lại nghĩ mình có công lớn, nên Nhậm làm nhiều điều trái lễ như: dùng 6 lọng vàng che khi ra khỏi thành, ngồi sập thiếp vàng trong đại bản doanh, tự tiện đúc ấn chương... Việc làm sai trái của Nhậm bị Sở và Lân mật báo về Phú Xuân. Được tin, Bắc Bình Vương cấp tốc ra Thăng Long. Nhậm vào yết kiến, Vương ra ám hiệu sai người trói lại bỏ vào xe tù, công bố tội trạng của Nhậm và sai quân lôi ra chém.

Thế là, mộng bá vương của phò mã nhà Tây Sơn đã tan thành mây khói. Chỉ còn vẳng nghe tiếng khóc chồng, khóc cha của mẹ con công chúa Thọ Hương trong Tử Cấm Thành...

  • Nguyễn Xuân Nhân
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Danh tướng Ngô Văn Sở và vua Càn Long  (07/12/2006)
Bàu Sấu  (06/12/2006)
Bãi Nhạn - Núi Tam Tòa  (01/12/2006)
Chuyện tình của một vị tướng  (01/12/2006)
Tân phủ Càn Dương  (28/11/2006)
Gò Đá Đen  (27/11/2006)
Nguyễn Nhạc và gươm thần Pra Khan  (24/11/2006)
Dấu tích Chiêm đô trên đất Bình Định  (20/11/2006)
Có một “Triệu Tử Long” thời Tây Sơn  (17/11/2006)
Núi Bà - Đá Vọng Phu  (16/11/2006)
Người làm nên trận thắng oanh liệt cuối cùng cho nhà Tây Sơn   (10/11/2006)
Phế tích hai tháp Tân Kiều, Chà Rây  (09/11/2006)
Ăn hàu ghềnh đá  (07/11/2006)
Thầy Tư Lữ  (03/11/2006)
Chùa Hang  (31/10/2006)