Tuổi trẻ Vĩnh Thạnh với phong trào "phấn đấu trở thành đảng viên"
8:18', 4/2/ 2005 (GMT+7)

Ngoài việc chú trọng các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", các cấp bộ Đoàn ở huyện Vĩnh Thạnh rất quan tâm công tác phát triển đảng viên mới trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhằm từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên trong tổ chức Đảng.

ĐVTN Trường phổ thông DTNT Vĩnh Thạnh sinh hoạt kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2

Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn ở Vĩnh Thạnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN bằng nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các buổi tuyên truyền, mít tinh kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn; tổ chức diễn đàn, hội thảo, chuyên đề… Qua đó, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp cho đoàn viên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh Lê Văn Đẩu - Bí thư Huyện Đoàn Vĩnh Thạnh - cho biết: "Trong những năm qua, công tác phát triển Đảng trong ĐVTN ở huyện Vĩnh Thạnh thực hiện tương đối tốt. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đạt từ 60-70% trong toàn Đảng bộ, đều vượt chỉ tiêu Tỉnh Đoàn đề ra. Năm 2004, các cấp bộ Đoàn đã mở 3 lớp cảm tình Đảng cho 211 ĐVTN. Qua đó, đã giới thiệu 60 đoàn viên ưu tú và được Đảng xét kết nạp 53 đoàn viên vào Đảng, tăng 1,9% so với năm 2003 và đạt 69,7% số đảng viên mới phát triển trong toàn Đảng bộ".

Để cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên" đến tận cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức cho 100% số đoàn viên tham gia đăng ký chương trình Rèn luyện đoàn viên. Thông qua các hình thức hoạt động, các cơ sở Đoàn đã bồi dưỡng những đoàn viên tiêu biểu trong phong trào để phát triển Đảng. Công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ của Đoàn với tổ chức Đảng. Các đảng viên trẻ sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn đã phát huy tối đa vai trò của mình trong việc theo dõi giúp đỡ và định hướng cho đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên.

Xã Vĩnh Hiệp là một trong những đơn vị làm tốt công tác này. Toàn xã có 203 đoàn viên và hơn 825 hội viên Hội LHTN, trong đó có 27 đảng viên trẻ. Ngoài 0việc gương mẫu đi đầu trong các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", các hoạt động Đoàn, Hội, các đảng viên trẻ còn giúp đỡ những đoàn viên ưu tú phấn đấu rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh Đặng Văn Xoài - Bíù thư Xã Đoàn Vĩnh Hiệp - cho biết: "Các đảng viên trẻ đã chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn, đưa ra chương trình và đổi mới nội dung sinh hoạt cho các chi đoàn. Đồng thời, họ giúp đỡ và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Chi bộ tổ chức cho đi học các lớp cảm tình Đảng".

Để cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, cấp bộ Đoàn đã chủ động xây dựng chương trình hành động của tuổi trẻ, tham mưu cho Đảng ủy cùng cấp để tăng cường công tác xây dựng Đoàn. Từ đó, cấp ủy Đảng có kế hoạch đưa vào chương trình gắn trách nhiệm xây dựng Đoàn với công tác xây dựng Đảng; cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên" đã được cụ thể hóa thành chỉ tiêu hàng năm. Ông Nguyễn Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hiệp - cho biết: "Công tác xây dựng và phát triển Đảng được Đảng ủy xã hết sức quan tâm, đặc biệt là phát triển Đảng trong lực lượng ĐVTN chỉ đạo Chi bộ cơ sở thôn bản quan tâm đội ngũ ĐVTN, coi đây là lực lượng hậu bị nòng cốt của Đảng. Nhờ vậy, nhiều đoàn viên ưu tú trong xã đã được giới thiệu và được Đảng kết nạp, đảm bảo chất lượng và hoàn thành mọi công việc do Đảng phân công".

. Long Vũ

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Có một "cơn mưa đầu hạ"…  (01/02/2005)
Tôi muốn thử sức mình ở những sân chơi lớn!  (01/02/2005)
Tết xa quê  (01/02/2005)
Sống thử  (01/02/2005)
Nhớ lời ru của mẹ  (01/02/2005)
Xã Đoàn Mỹ Trinh - Lá cờ đầu trong công tác Đoàn  (01/02/2005)
Mừng Đảng mừng Xuân với vùng cao Vĩnh An  (01/02/2005)
Tuổi trẻ Hoài Ân với phát triển kinh tế - xã hội  (01/02/2005)
Chuyện về một ngôi "Sao tháng Giêng"  (01/02/2005)
Rất cần những tấm lòng  (30/01/2005)