Nâng ngạch lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức
17:8', 27/9/ 2006 (GMT+7)

Nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu trong công tác và lập nhiều thành tích xuất sắc, UBND tỉnh ban hành văn bản số 99/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng ngạch lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong công tác.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn phải hội đủ các điều kiện và tiêu chuẩn quy định sau: Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch; tại thời điểm đề nghị nâng ngạch bậc lương còn thiếu từ 1 đến 12 tháng so với niên hạn quy định nâng bậc lương thường xuyên của ngạch được hưởng; hoàn thành nhiệm vụ công tác thường xuyên hàng năm và đột xuất xuất sắc, nổi trội, được Nhà nước công nhận chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc được Thủ tướng Chính tăng bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương các loại đột xuất…; không nằm trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam, chờ kỷ luật và các thời gian không làm việc khác, không bị sai phạm mà bị lãnh đạo cơ quan, đơn vị phê bình; trong thời gian giữ bậc lương không nghỉ việc vì lý do cá nhân từ 1 tháng trở lên (không tính thời gian nghỉ phép theo chế độ).

Quy định nêu rõ, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm của từng cơ quan, đơn vị không vượt quá 5% tổng số biên chế được giao của cơ quan, đơn vị. Trường hợp cơ quan có ít biên chế, nhưng có cán bộ, công chức trong cơ quan lập thành tích xuất sắc nổi trội và đủ điều kiện theo quy định thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, nhưng tổng định mức chung của toàn tỉnh không vượt quá 5%.

Cơ quan, đơn vị được tính theo quy định nâng bậc lương trước thời hạn phải là cơ quan, đơn vị độc lập được cơ quan có thẩm quyền giao biên chế, có con dấu và tài khoản riêng gồm: các ban Đảng và tương đương trực thuộc Tỉnh ủy; cơ quan mặt trận, đoàn thể tỉnh; Huyện ủy, Thành ủy, mặt trận và đoàn thể các huyện, thành phố; đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng, mặt trận, đoàn thể tỉnh; Sở, ban và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; Chi cục, Trung tâm và đơn vị tương đương thuộc sở; UBND các huyện, thành phố (khố ban, phòng trực thuộc UBND cấp huyện); Trung tâm và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

Về thời gian xét duyệt nâng bậc lương trước thời hạn, Thủ trưởng các cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm định kỳ vào đầu tháng 11 hằng năm, nếu là cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì chậm nhất là này 01 tháng 12 hằng năm tổng hợp đề xuất danh sách người có đủ điều kiện tiêu chuẩn để xét nâng bậc lương trước thời hạn. Chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do thành tích theo quy định này được thực hiện kể từ ngày 01/01/2006.

  • Đ.A
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Ban hành Quy chế tạm thời quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định  (11/09/2006)
Phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi, vùng cao  (01/09/2006)
Ban hành mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, khu vực  (01/08/2006)
Hỗ trợ một phần viện phí cho người nghèo  (27/07/2006)
Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt  (28/06/2006)
Điều chỉnh, bổ sung Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh  (09/06/2006)
Thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 39/NQ-TW  (09/06/2006)
Tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước  (26/04/2006)
Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong mùa khô năm 2006  (26/04/2006)
Những điểm mới về đăng ký hộ tịch  (12/04/2006)
Triển khai thực hiện kiểm tra các công trình, dự án có vốn ngân sách Nhà nước  (10/04/2006)
UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng  (05/04/2006)
Phân cấp thẩm quyền về công chứng, chứng thực  (03/04/2006)
Khoanh vùng các khu dân cư đậm đặc ở KCN Phú Tài  (22/03/2006)
Xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính  (19/03/2006)