Thị ủy An Nhơn, Sở Xây dựng, Huyện ủy Vĩnh Thạnh:
Tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
19:44', 17/10/ 2012 (GMT+7)

(BĐ) - Ngày 17.10, Thường trực Thị ủy An Nhơn đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm tự phê bình 3 nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

 
Đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy An Nhơn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hữu Lộc nhấn mạnh: Trong quá trình tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể Ban Thường vụ Thị ủy cần thấm nhuần tinh thần tự phê bình và phê bình, tiếp thu ý kiến góp ý của các tập thể, cá nhân với thái độ nghiêm túc. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy phải bám sát nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4; đi sâu kiểm điểm các nội dung, lĩnh vực phụ trách. Đồng chí cũng lưu ý: Qua đợt kiểm điểm lần này phải thực sự tạo được bước chuyển biến mới trong tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy, ngăn chặn sự suy thoái đạo đức, lối sống, đồng thời là nguồn lực góp phần đổi mới công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trên địa bàn.

Sau phần kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Hội nghị sẽ kéo dài đến hết ngày 20.10.

* Ngày 17.10, Sở Xây dựng cũng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, thẳng thắn, không qua loa, lưu ý “những biểu hiện chủ yếu của việc kiểm điểm không đạt yêu cầu” như văn bản của Bộ Chính trị đã ban hành để thực hiện tốt việc kiểm điểm. Sau kiểm điểm, tập thể và cá nhân Sở cần chọn những việc cần làm ngay rút ra qua quá trình kiểm điểm để tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng cho thấy, thời gian qua, tập thể lãnh đạo Sở rất quan tâm đến công tác giáo dục về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, nên không có tình trạng cán bộ, công chức suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý của ngành; thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Những năm gần đây, ngành xây dựng đã triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; hoạt động xây dựng; vật liệu xây dựng, nhà ở và công sản, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng nhìn nhận những khuyết điểm thời gian qua của mình là: Việc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các nhiệm vụ chiến lược được giao như quản lý thị trường bất động sản, chương trình phát triển nhà ở xã hội có mặt còn hạn chế; việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo các cấp của ngành chưa được rộng rãi, công tác bồi dưỡng, đào tạo gắn quy hoạch cán bộ lãnh đạo còn bị động; việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển dài hạn công tác của ngành chưa theo sát tiến độ, kế hoạch...

Sau phần kiểm điểm tập thể, các cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

* Ngày 17.10, Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí Hoàng Vũ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình xoay quanh 3 vấn đề trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã thông qua báo cáo tình hình và kết quả triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Với tinh thần tự phê bình và phê bình, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, mạnh dạn tự phê bình và phê bình trung thực, khách quan; đồng thời nghiêm túc tiếp thu, giải trình và đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm với quyết tâm cao và tinh thần cầu thị.

  • NGUYỄN PHÚC - NGUYÊN SƯƠNG - XUÂN DŨNG
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đưa vào sử dụng nhà ở cách ly đối tượng xã hội bị lây nhiễm  (17/10/2012)
Hội thảo “Tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ”  (17/10/2012)
Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo  (17/10/2012)
Từng ngày, từng giờ vì người nghèo  (17/10/2012)
Không phải chỉ phê bình, kiểm điểm là xong  (17/10/2012)
Tuyên truyền Luật giao thông qua ngày hội  (17/10/2012)
Tân Tổng Lãnh sự Thái Lan chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh  (16/10/2012)
Cần biết đợi chờ  (16/10/2012)
Đại hội Công đoàn huyện Tuy Phước nhiệm kỳ 2012-2017  (16/10/2012)
Tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  (16/10/2012)
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có ý nghĩa sống còn của Đảng, của chế độ  (16/10/2012)
Ngôi nhà lớn của tình thương  (16/10/2012)
Sức bật ở Trường THPT số 1 Tuy Phước  (15/10/2012)
Tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  (15/10/2012)
Tỉ lệ tử vong do ung thư cao  (15/10/2012)