Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2012):
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
19:49', 14/10/ 2012 (GMT+7)

Trong 9 tháng đầu năm 2012, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản đạt được các nội dung, đối tượng và tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra. Điểm đáng chú ý là UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Nhiệm vụ trọng tâm của UBKT Tỉnh ủy trong giai đoạn hiện nay là chỉ đạo UBKT các cấp tập trung tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

- Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện (thứ 2, trái qua) trong một buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: N.S

 

Chú trọng giám sát

Công tác giám sát và kiểm tra của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của các cấp ủy được xác định đúng, được chấp hành nghiêm chỉnh và có kết quả trong thực tiễn.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, UBKT các cấp đã kiểm tra 32 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong số đảng viên được kiểm tra, có 24 đồng chí là cấp ủy viên các cấp (chiếm 75% so với tổng số đảng viên được kiểm tra). Qua kiểm tra, kết luận 26 đảng viên có vi phạm, chiếm 81,25% số đảng viên được kiểm tra; phải thi hành kỷ luật 9 đảng viên (có 4 cấp ủy viên), chiếm 34,62% số đảng viên vi phạm. Cũng trong thời gian trên, UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận 3 tổ chức đảng có vi phạm.

Để làm tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh công tác kiểm tra, UBKT các cấp rất chú trọng công tác giám sát, bao gồm cả giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Đây là công tác được tiến hành trực tiếp, thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Bằng cách nghiên cứu báo cáo của cấp ủy đảng, dự các cuộc họp của cấp ủy, qua phản ánh, trao đổi của các cơ quan, đoàn thể và quần chúng nhân dân, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua nghiên cứu, thu thập thông tin từ đơn, thư phản ánh của người dân, các cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. Trong 9 tháng đầu năm 2012, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã giám sát 153 đảng viên và 110 tổ chức đảng.

Tham mưu cấp ủy thực hiện Nghị quyết TƯ 4

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, một nội dung công việc đáng chú ý trong thời gian qua của UBKT Tỉnh ủy là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp cùng với các ban của Tỉnh ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tập thể và cá nhân liên quan góp ý cho tập thể và các cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trên cơ sở các ý kiến góp ý và đề xuất của các ban xây dựng Đảng, UBKT Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến góp ý và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể và cá nhân trên.

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng chí Nguyễn Hữu B, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, nhấn mạnh: “Trong 9 tháng qua, UBKT các cấp đã triển khai tích cực, hiệu quả trên các mặt công tác. Quá trình thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phương hướng, phương châm, nguyên tắc, phương pháp công tác kiểm tra của Đảng, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Để có được kết quả trên, trước hết là sự quan tâm của các cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; bên cạnh đó, sau đại hội, UBKT Trung ương đã xây dựng và ban hành kịp thời, khá toàn diện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo điều kiện cho UBKT các cấp có cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ. Đồng thời, phải khẳng định sự cố gắng nỗ lực và tinh thần trách nhiệm rất cao của đội ngũ cán bộ, kiểm tra viên các cấp trong tỉnh”.

Đồng chí Nguyễn Hữu B cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của UBKT Tỉnh ủy trong giai đoạn hiện nay là chỉ đạo UBKT các cấp tập trung tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của UBKT các cấp đã đề ra. Để đưa công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả hơn, trong thời gian tới, UBKT các cấp cần chú trọng hơn nữa công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng, đào tạo về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp; làm tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát thường xuyên; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  • NGUYÊN SƯƠNG
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Hiến máu nhân đạo tại Vĩnh Thạnh  (14/10/2012)
Đã bàn giao 76 nhà ở cho hộ nghèo  (14/10/2012)
Những chuyến xe hy vọng  (13/10/2012)
Chú trọng đến công tác phúc tra kết quả  (13/10/2012)
Gặp mặt các nữ doanh nhân tỉnh  (13/10/2012)
Hoài Nhơn thực hiện tốt công tác cấp GCNQSD đất  (13/10/2012)
Triển khai 161 dự án, giải quyết việc làm cho 247 lao động  (13/10/2012)
Nhiều bất cập cần giải quyết  (13/10/2012)
Học Bác, tôi tâm đắc nhất tính tiết kiệm  (12/10/2012)
Làm tốt công tác phát triển đảng viên  (12/10/2012)
Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2009-2012  (12/10/2012)
2.600 tỉ đồng phát triển bệnh viện vệ tinh  (12/10/2012)
Chế độ phụ cấp nhà giáo - Nhiều bất cập, thiếu công bằng  (12/10/2012)
Giao lưu điển hình tiên tiến làm theo lời Bác  (12/10/2012)
Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam  (12/10/2012)