Tổ chức cơ sở Đảng - "gốc rễ" của Đảng
9:54', 20/4/ 2005 (GMT+7)

Tuổi trẻ TP Quy Nhơn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chi bộ Nhà Đèn.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta khẳng định một cách nhất quán rằng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Bởi vì TCCSĐ là nơi tiến hành mọi hoạt động xây dựng nội bộ Đảng như giáo dục, rèn luyện, phân công công việc cho đảng viên; quản lý và kiểm tra đảng viên; kết nạp đảng viên, sàng lọc đội ngũ và đưa người không xứng đáng ra khỏi Đảng. Đó cũng là nơi thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; nơi đào tạo, bồi dưỡng trong thực tiễn đội ngũ cán bộ của Đảng.

Nói hình ảnh, TCCSĐ là "cầu nối" giữa Đảng với quần chúng, là "gốc rễ" của Đảng trong quần chúng. Bởi vì TCCSĐ là nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng vào quần chúng; tuyên truyền, giáo dục để quần chúng hiểu và thực hiện thông qua các hoạt động hàng ngày; định hướng suy nghĩ và hành động của quần chúng theo quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. TCCSĐ cũng là nơi kiểm nghiệm, khẳng định trên thực tế sự đúng đắn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phát hiện những nhân tố mới, đóng góp cho Đảng những sáng kiến, những kinh nghiệm quý để Đảng bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân và yêu cầu phát triển của đất nước.

Với vai trò vị trí quan trọng như vậy nên trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và tiến hành công tác xây dựng Đảng, Đảng ta luôn luôn coi xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng hàng đầu. Đảng đã đề ra các nghị quyết, chủ trương đúng đắn về xây dựng TCCSĐ và tổ chức thực hiện đạt được kết quả to lớn, góp phần rất quan trọng làm cho Đảng ngày càng có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đưa cách mạng nước ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong cuộc cách mạng hiện nay, Đảng tiếp tục xác định xây dựng củng cố các TCCSĐ là một nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội IX về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa IX) Đảng tiếp tục khẳng định: "Trung ương, các cấp ủy và tổ chức đảng hướng về cơ sở, tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố cơ sở, coi đây là công tác trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là chi bộ".

. Nguyễn Văn

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ:

- "Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu".

- "Muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ. Thực tế cho thấy chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch. Chi bộ được củng cố phải biểu hiện trước hết ở chỗ đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động ở hợp tác xã, xí nghiệp, cơ quan, công trường... phải gương mẫu".

- "Mỗi chi bộ ta phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh đạo đồng bào thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà".

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Để các mẹ Việt Nam anh hùng sống khỏe, sống vui  (20/04/2005)
UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Đề án thành lập Trường dạy nghề cho người tàn tật  (19/04/2005)
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác viện trợ phi chính phủ  (19/04/2005)
Còn "vướng" nhiều bề  (19/04/2005)
Vận động học sinh bỏ học ra lớp  (19/04/2005)
Đinh Zol đã hết nghèo  (19/04/2005)
Hơn 204.000 bài dự thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh  (19/04/2005)
12 CCB Bình Định tham gia cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống xuyên Việt  (18/04/2005)
Thực hiện đợt cao điểm về TTKS và xử lý vi phạm TTATGT  (18/04/2005)
Thanh tra cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ và quyền SHN ở  (18/04/2005)
Tăng cường công tác phòng chống xung điện, xiếc máy  (18/04/2005)
Người khuyết tật cần được "tiếp sức" nhiều hơn  (18/04/2005)
Cuộc họp lịch sử  (18/04/2005)
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đoạt 34 huy chương, xếp thứ 8/94 trường tham dự  (18/04/2005)
Nhiều hoạt động nhân Ngày Bảo vệ, chăm sóc người tàn tật Việt Nam  (18/04/2005)