Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh:
Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới
9:30', 30/11/ 2005 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên (ĐV) ở tỉnh Bình Định đã được các cấp ủy quan tâm, tích cực chỉ đạo, thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ 2001-2005, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 9.394 ĐV mới. Tỷ lệ ĐV mới được kết nạp bình quân trong 5 năm bằng 5,39% tổng số ĐV của Đảng bộ. Tính đến hết tháng 9-2005, toàn Đảng bộ có 37.482 ĐV, tăng 6.791 ĐV so với đầu nhiệm kỳ.

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Đình Lai

 

Công tác phát triển ĐV không chỉ tăng cường về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng theo xu hướng trẻ hơn, nữ nhiều hơn và có trình độ học vấn cao hơn. Trong số 9.394 ĐV mới kết nạp, có 36,33% là nữ; 4,41% nguời dân tộc thiểu số; 52,34% là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 80,42% số ĐV mới kết nạp có trình độ học vấn trung học phổ thông và 29,14% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Nhờ vậy, cơ cấu đội ngũ ĐV đã thay đổi theo hướng tích cực hơn so với nhiệm kỳ trước. Trong số 37.482 ĐV của Đảng bộ tỉnh, có 26,86% là nữ; 4,84% người dân tộc thiểu số, tuổi bình quân là 44,4 tuổi; 63,51% ĐV có trình độ học vấn trung học phổ thông và 24,71% ĐV có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Kết quả công tác phát triển ĐV đã góp phần tăng thêm sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đến nay toàn tỉnh chỉ còn 1 thôn chưa có ĐV và 3 thôn chưa thành lập được chi bộ (năm 2000 có 19 thôn chưa thành lập được chi bộ hoặc chưa có ĐV).

Tuy nhiên, công tác kết nạp ĐV vẫn còn bộc lộ những thiếu sót cả về nhận thức và tổ chức thực hiện; chưa đáp ứng yêu cầu kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Nguyên nhân chủ yếu là do một số tổ chức Đảng chưa thật quan tâm và chưa có kế hoạch, giải pháp tích cực trong công tác phát triển ĐV; một bộ phận cán bộ, ĐV vẫn còn tư tưởng khắt khe hoặc cầu toàn; chưa tạo điều kiện giúp đỡ cho quần chúng phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư về việc kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh. Đối tượng kết nạp đảng viên là những người ưu tú nhất trong các tầng lớp nhân dân lao động, trước hết là những người ưu tú nhất trong công nhân, nông dân, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc thiểu số, công nhân lao động thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh…

(Báo cáo công tác xây dựng Đảng tại Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh)

Nhằm tăng thêm lực lượng và sức chiến đấu của Đảng, một trong những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian đến là tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển ĐV mới. Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh đã thống nhất đề ra chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2006-2010 phải phát triển ĐV mới hàng năm đạt 5-6% so với tổng số ĐV của toàn Đảng bộ. Đại hội cũng đã thể hiện quyết tâm phấn đấu đến năm 2006 các thôn, trường học đều có chi bộ Đảng; đến năm 2010 có 20% số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có ĐV và tổ chức Đảng.

Để thực hiện đạt được những mục tiêu đó các cấp ủy Đảng cần có những giải pháp tích cực và đồng bộ. Trước mắt, phải lãnh đạo các đoàn thể nhân dân, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng; phải phát động các phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn những người ưu tú giới thiệu với tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Có kế hoạch tạo nguồn và tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng những người ưu tú, cảm tình Đảng có nhận thức sâu sắc về Đảng, có động cơ đúng đắn và tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, thành ủy cần có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp và những người ưu tú, cảm tình Đảng. Cần tổ chức tập huấn cho các cấp ủy đảng, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết của Đảng.

  • Thủy Tiên
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
KOICA tiếp tục hỗ trợ Trường CNKT Quy Nhơn  (30/11/2005)
Tăng cường đẩy mạnh phòng chống dịch cúm gia cầm  (30/11/2005)
Đại biểu HĐND tỉnh và TP Quy Nhơn tiếp xúc cử tri  (30/11/2005)
Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI  (29/11/2005)
Dạy và học bán trú ở bậc tiểu học: Muôn hình vạn trạng  (29/11/2005)
Thực hành tiết kiệm trong sử dụng xe ô tô công  (29/11/2005)
Bình Định được hỗ trợ 10 tỉ đồng và 200 tấn gạo để khắc phục hậu quả lũ lụt  (29/11/2005)
Không tham của rơi  (29/11/2005)
TP Quy Nhơn: Các hộ chăn nuôi ở nội thành xin tiêu hủy gia cầm  (29/11/2005)
"Hợp tác giữa Bình Định và New Zealand sẽ phát triển ở một tầm cao hơn"  (29/11/2005)
Hài lòng với kết quả các dự án do New Zealand tài trợ ở Bình Định  (29/11/2005)
Đại học Quy Nhơn và Đại học Victoria ký thỏa thuận hợp tác  (28/11/2005)
Đi hớt tóc thanh nữ  (28/11/2005)
Phụ nữ vào cuộc phòng chống dịch cúm gia cầm  (28/11/2005)
"Di chứng" ô nhiễm môi trường vẫn còn  (28/11/2005)