Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công tác Dân vận 15-10
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "Dân vận" vào thực tiễn công tác vận động quần chúng hiện nay
8:15', 14/10/ 2005 (GMT+7)

. Hồ Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm xuất phát, cái nền của công tác dân vận là dân chủ. Người khẳng định "Nước ta là nước dân chủ". Trong xã hội, địa vị cao nhất là dân, dân là chủ "quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tin ở nhân dân, đánh giá đúng vai trò của lực lượng nhân dân: "Đảng Cộng sản là người lãnh đạo, còn sự nghiệp cách mạng có thắng lợi hay không, thắng lợi lớn hay nhỏ là do quần chúng, cơ bản là quần chúng công nông, trí thức cách mạng và tiểu tư sản, trong đó công nông là người chủ cách mạng".

 

Ông Hồ Văn Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - trao tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó. (Ảnh: T.X.C)

 

Hơn nửa thế kỷ trước, khi cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Dân vận" (đăng trên báo Sự thật ngày 15-10-1949). Trong đó Người đưa ra một khái niệm tương đối hoàn chỉnh về công tác dân vận: "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc đang làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho". Từ đấy Bác Hồ và Đảng ta đã thường xuyên quan tâm xây dựng, bồi đắp mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Đây chính là nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam.

Một vấn đề rất quan trọng của công tác dân vận khi Đảng cầm quyền được Bác Hồ chỉ ra là: "Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận". Điều đó có nghĩa là toàn bộ cán bộ, công chức và các tổ chức trong hệ thống chính trị đều phải phụ trách dân vận. Ở đây, Bác Hồ đặt hàng đầu trong công tác dân vận là cán bộ chính quyền.

Có thể nói, tư tưởng bao trùm về dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: "bao nhiêu lợi ích đều vì dân… quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Điều đó có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với chúng ta hiện nay. Đảng ta nêu rõ CNH-HĐH đất nước là sự nghiệp của toàn dân. Như vậy để nhân dân thực hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp CNH-HĐH thì vấn đề cốt lõi nhất là làm thế nào để mỗi người dân có thể thật sự tham gia vào quá trình CNH-HĐH. Đó chính là yêu cầu phải phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đảng, Nhà nước ta đã cụ thể hóa thành phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Và gần đây Quy chế dân chủ thực hiện ở cơ sở, NQTW7 (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo đã được ban hành, đang đi vào đời sống. Tuy nhiên mối quan hệ giữa Đảng - dân, Nhà nước - dân có lúc có nơi còn chưa tốt; tình trạng vi phạm dân chủ, quan liêu, xa dân, tham nhũng, tiêu cực của một số cán bộ còn xảy ra thực sự trở thành những vấn đề phản dân vận, làm cho nhân dân bất bình, giảm lòng tin với Đảng và Nhà nước.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "Dân vận" trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước, cần tập trung làm tốt các công việc chủ yếu sau:

1. Mọi chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của chính quyền trước khi thông qua ban hành cần trưng cầu ý kiến đóng góp của nhân dân. Nghĩa là thực hiện đúng lời của Bác dạy: bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với  dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân. Làm được như vậy sẽ khắc phục được bệnh chủ quan, quan liêu xa thực tế, đồng thời thu hút được trí tuệ của toàn dân.

2. Các tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trên mọi lĩnh vực và tác phong công tác "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" nhất là ở các cơ quan, đơn vị trực tiếp quan hệ với dân.

3. Thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiến hành tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần coi kiểm điểm về công tác dân vận là một nội dung quan trọng trong những nội dung kiểm điểm về nhận thức, quan điểm, tác phong, đạo đức phục vụ nhân dân.

4. Phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân nhận rõ mình là người làm chủ nước nhà, có quyền lợi dân chủ thì phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận công dân, giữ đúng đạo đức công dân, tức là sống và làm việc theo pháp luật.

5. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận và các đoàn thể ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về "dân vận" mãi mãi là kim chỉ nam, là "cẩm nang" cho chúng ta trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Mỗi cán bộ, công chức luôn ghi nhớ lời Bác dạy: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

. H.V.P

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam  (14/10/2005)
Toàn tỉnh giảm 11.239 học sinh tiểu học  (13/10/2005)
Bình Định đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi  (13/10/2005)
Hội CTĐ Bình Định: Phát động phong trào "Áo ấm tình thương"  (13/10/2005)
Cảnh báo từ những vùng đất lở  (13/10/2005)
Đại hội Đảng bộ huyện Vân Canh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XI  (13/10/2005)
Giải nhất đều thuộc về các trường khu vực Hà Nội  (12/10/2005)
Giao lưu câu lạc bộ nữ doanh nhân  (12/10/2005)
Đã xây dựng xong gần 1.900 nhà ở cho hộ nghèo  (12/10/2005)
Khu tái định cư Bắc sông Hà Thanh: Người dân chưa thể an cư  (12/10/2005)
Phòng chống lụt bão trên hệ thống đê Đông  (12/10/2005)
Từ 6 đến 9-12-2005: Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X  (12/10/2005)
Sự ra đời Ban Dân vận của Đảng  (12/10/2005)
Nhặt và trả lại cho người đánh rơi 1,332 triệu đồng  (12/10/2005)
Vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân cơn bão số 7  (12/10/2005)