Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2005)
Sự ra đời Ban Dân vận của Đảng
10:57', 12/10/ 2005 (GMT+7)

Quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định muốn làm cách mạng thắng lợi "Trước hết phải có Đảng cách mạng, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi".

 

Cuộc đấu tranh của trên 1.000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (Nam Bộ) đầu năm 1930 đòi tăng lương, giảm giờ làm. Ảnh: T.L

 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng ra đời, các đảng viên của Đảng đi vào các giai cấp, các tầng lớp nhân dân vận động, đoàn kết, huấn luyện họ đấu tranh chống áp bức, bất công, bóc lột, đòi nhân sinh, dân chủ và tổ chức quần chúng vào các đoàn thể.

Hội nghị Trung ương lần thứ nhất họp từ ngày 14 đến 31 tháng 10 năm 1930 thông qua Luận cương chính trị. Điều lệ Đảng, Án Nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng; các Án nghị quyết về Công nhân vận động, Nông dân vận động, Phản đế đồng minh, Cộng sản thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận động, vấn đề cứu tế.

Hội nghị này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; xác định đường lối chính trị của Đảng, của cách mạng Việt Nam; vấn đề vận động quần chúng và nhiều vấn đề khác.

Như vậy có thể nói, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã chăm lo công tác quần chúng, tập hợp lực lượng cách mạng. Đảng trực tiếp xây dựng các đoàn thể cách mạng theo điều lệ vắn tắt được Hội nghị thành lập Đảng từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) thông qua. Đến tháng 10-1930, hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận của Đảng được xác lập, bao gồm: Ban Công vận,  Ban Nông vận, Ban Thanh vận, Ban Phụ vận, Ban Quân đội vận (địch vận) và Mặt trận phản đế - đặt nền tảng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng.

Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa chính trị to lớn trên, Ban Dân vận Trung ương có tờ trình Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII và được Thường vụ Bộ Chính trị chấp nhận lấy ngày 15-10 - một trong những ngày Hội nghị Trung ương lần thứ nhất họp làm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Ngày này cũng là ngày bài báo "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo "Sự thật" số 120 ngày 15-10-1949. Năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày bài báo ra đời, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày này làm "Ngày Dân vận của cả nước".

. N.M (biên soạn)

 

Hội thảo khoa học - thực tiễn "75 năm công tác dân vận của Đảng"

Cuộc Hội thảo do Ban Dân vận Trung ương tổ chức với sự tham dự của bà Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đông đảo các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học, chuyên viên nghiên cứu của các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Tòng Thị Phóng khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn coi công tác vận động, tổ chức quần chúng tham gia công việc cách mạng là vấn đề chiến lược xuyên suốt mọi thời kỳ cách mạng, góp phần vào thắng lợi to lớn của đất nước. Công tác dân vận của Đảng đã góp phần phát huy tính tích cực sáng tạo của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở mỗi giai đoạn của cách mạng.

Các ý kiến, tham luận đã nêu bật những bài học kinh nghiệm về công tác dân vận của Đảng qua các giai đoạn cách mạng, đặc biệt trong 20 năm đổi mới đất nước; nội dung và phương thức công tác dân vận của hệ thống chính trị; đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các đại biểu cũng đã góp nhiều ý kiến sâu sắc về các giải pháp nhằm tăng cường công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; nhấn mạnh điều cốt lõi trong công tác dân vận là nắm được dân, hiểu được dân, tập hợp, đoàn kết nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội thảo là dịp tổng kết thực tiễn, phát triển thành lý luận, góp phần đưa công tác dân vận của Đảng lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

. M.H

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nhặt và trả lại cho người đánh rơi 1,332 triệu đồng  (12/10/2005)
Vận động quyên góp ủng hộ nạn nhân cơn bão số 7  (12/10/2005)
"Tất cả cho sự an toàn của cộng đồng trước ảnh hưởng thiên tai"  (12/10/2005)
Lễ khai mạc hoành tráng, rực rỡ sắc màu  (12/10/2005)
Tình trạng nghẽn mạng trên địa bàn Bình Định sẽ sớm được khắc phục  (11/10/2005)
Phổ cập GDTH đúng độ tuổi ở Hoài Ân: Hành trình vượt khó  (11/10/2005)
Tâm sự của một cô giáo vùng cao  (11/10/2005)
Huyện An Nhơn: Họp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm thành lập Đại đội Bắc Giang  (11/10/2005)
Mực nước các sông lên nhanh, đề phòng lũ  (11/10/2005)
Dự án đường Xuân Diệu: Hơn 2.000 hộ dân đã nhận tiền bồi thường  (10/10/2005)
Dâu bể dòng sông  (10/10/2005)
An Lão: Phát huy vai trò của già làng trong cộng đồng  (10/10/2005)
Nguồn nước máy sinh hoạt có đảm bảo an toàn?  (10/10/2005)
55 năm phấn đấu vì sự bình yên ở cơ sở  (10/10/2005)
Quyên góp gần 15 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh bị bão lũ  (10/10/2005)