Giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân
9:49', 7/12/ 2005 (GMT+7)

Thực tế cho thấy, một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật là trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật, sự tôn trọng pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hết sức hạn chế. Trong thời gian qua, việc tuyên truyền pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hình thức tuyên truyền khác đã mang lại những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với yêu cầu nâng cao trình độ, ý thức pháp luật cho nhân dân thì những kết quả đó vẫn chưa tương xứng. Chính vì vậy, việc nâng cao trình độ pháp luật cho nhân dân theo yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật hiện nay đang là vấn đề cấp thiết.

 

Sở Tư pháp cấp phát tài liệu, văn bản pháp luật xuống cơ sở. Ảnh: Ngọc Diên

 

Tôi xin đề xuất một số giải pháp để nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân như sau:

1. Nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật (Hội đồng): Hiện nay, Hội đồng này ở các cấp có điểm thuận lợi là mang tính thống nhất, tập trung cao, thường do một phó chủ tịch UBND làm Chủ tịch, và thành viên của Hội đồng này là trưởng, phó của hầu hết các ban, ngành, đoàn thể. Do vậy, việc triển khai tuyên truyền pháp luật dựa vào chức năng hoạt động của từng ngành, từng lĩnh vực là hết sức thuận lợi. Để Hội đồng hoạt động hiệu quả cần:

- Tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với hoạt động của Hội đồng, đặc biệt là giao nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trong từng năm và cung cấp kinh phí đầy đủ, đảm bảo cho Hội đồng triển khai và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

- Hiện nay, hàng năm, số lượng các văn bản luật và dưới luật được ban hành khá nhiều, do vậy Hội đồng các cấp căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương tổ chức hoạt động thường xuyên để chuyển tải kịp thời các văn bản luật đến nhân dân. Việc xây dựng tổ chuyên viên có đầy đủ năng lực về pháp luật để tham mưu cho hội đồng và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đặt ra là hết sức cần thiết.

2. Tổ chức điều tra, khảo sát để biết được tình trạng thực tế về trình độ hiểu biết pháp luật của nhân dân: Đây là công việc mà các địa phương cần làm ngay để có cơ sở thực tế triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Công việc này xuất phát từ một thực tế: Sự hiểu biết pháp luật của mỗi cá nhân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nghề nghiệp, khu vực sống nông thôn hay thành thị, trình độ văn hóa, giới tính… Khảo sát, điều tra thực trạng trình độ hiểu biết pháp luật căn cứ vào các yếu tố như vậy mới có thể xác định được yêu cầu cụ thể của từng nhóm đối tượng và mức độ tuyên truyền như thế nào là phù hợp để nâng dần trình độ pháp luật.

Kết quả điều tra, khảo sát là cơ sở thực tế để các Hội đồng lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngắn và dài hạn, đảm bảo được hiệu quả cao.

3. Nội dung tuyên truyền pháp luật cần thiết thực, đơn giản, dễ hiểu: Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiện nay rất rộng: Thông tin về pháp luật (kiến thức pháp luật cơ bản và văn bản quy phạm pháp luật); thông tin về thực hiện pháp luật, về tình hình phạm pháp, về điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật; thông tin hướng dẫn hành vi pháp luật cụ thể của công dân (quyền, nghĩa vụ theo pháp luật; quy trình, thủ tục để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp)… Đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật là toàn dân, trình độ hiểu biết pháp luật chưa cao, và mục tiêu của tuyên truyền, phổ biến pháp luật là làm cho các công dân hiểu mình là ai, mình làm gì (theo luật nào quy định) và làm như thế nào, công dân hiểu và biết cách, biết các thủ tục, trình tự pháp lý (do các luật tương ứng quy định) để giải quyết công việc, để tự bảo vệ quyền lợi của mình trước các cơ quan nhà nước. Do vậy, nội dung tuyên truyền cần được giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản, càng dễ hiểu càng tốt để tiếp cận hiệu quả mọi đối tượng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến kiến thức pháp luật cơ bản, các khái niệm, các quy phạm pháp luật…

4. Triển khai đồng bộ các hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật: Hiện nay đã có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến đã được triển khai: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua các hội nghị, tuyên truyền thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, qua công tác xét xử, qua tủ sách pháp luật… Bên cạnh việc phát huy ngày càng hiệu quả các hình thức này, đối với các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi cần lựa chọn những hình thức thích hợp như: phát sách nhỏ hướng dẫn thực hiện luật; thành lập các trung tâm thông tin pháp luật gắn với hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức nói chuyện thường xuyên về pháp luật ở các tụ điểm dân cư; tăng cường các hình thức phát sóng đa dạng, liên tục, hấp dẫn trên hệ thống đài truyền thanh huyện và xã…

  • Ngô Hồng Sơn
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Gìn giữ nét văn hóa đặc trưng cho nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  (06/12/2005)
Đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao  (05/12/2005)
Mấy giải pháp ngăn chặn trẻ em lang thang  (02/12/2005)
Đổi mới cách tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học  (01/12/2005)
Bảo vệ đất, rừng vùng đồi núi: Giải pháp phân cấp phòng hộ đầu nguồn  (01/12/2005)
Cần phát huy vai trò của doanh nghiệp  (30/11/2005)
Hướng nghiệp - Giải pháp hữu hiệu giảm thất nghiệp  (30/11/2005)
Đào tạo nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Nhơn Hội  (29/11/2005)
Nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch  (28/11/2005)
Phát triển du lịch Bình Định: Cần dựa trên những "thương hiệu" có sẵn   (27/11/2005)
Cần huy động sự đóng góp của cộng đồng  (27/11/2005)
Để công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn kết quả cao hơn  (23/11/2005)
Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài  (22/11/2005)
Xây dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Định  (20/11/2005)
Phát triển du lịch: Tạo dấu ấn cho dịch vụ quà lưu niệm  (16/11/2005)