Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh
15:22', 2/3/ 2005 (GMT+7)

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là người con ưu tú nhất của dân tộc và là một vĩ nhân của thời đại. Người là tượng trưng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trái tim, khối óc của Người luôn dành cho dân tộc Việt Nam cũng như giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới một tình yêu bao la. Là người học trò trung thành của Các Mác và Lênin, Hồ Chủ tịch chẳng những là một nhà yêu nước vĩ đại, mà còn là một chiến sĩ xuất sắc trong phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc của thế kỷ XX. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu sắc thân thế, sự nghiệp và nhất là tư tưởng, đạo đức của Người là một mong muốn thiết tha của nhân dân ta.

Từ số báo này, Bình Định điện tử xin giới thiệu những nội dung cơ bản xoay quanh 10 câu hỏi Cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh do Ban chỉ đạo Cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định tổ chức, nhằm giúp bạn đọc có thêm những tư liệu để nghiên cứu tham khảo. Hạn cuối nhận bài dự thi là ngày 15-4-2005. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2005).

 

10 câu hỏi thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1: Hãy cho biết thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước thời gian nào? Từ đâu? Sau nhiều năm tìm đường cứu nước Người trở về Tổ quốc thời gian nào, ở đâu?

Câu 2: Ông, bà, anh, chị, đồng chí nêu thời gian, điều kiện, hoàn cảnh, địa điểm ra đời tên gọi: Nguyễn Ái Quốc? Hồ Chí Minh? Bác Hồ? Nêu rõ thư đầu tiên và thư cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký tên Bác Hồ?

Câu 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, vào thời gian nào? Nêu rõ ý nghĩa của việc công nhận trên?

Câu 4:

a- Trong bài nói chuyện tại một Hội nghị (vào năm 1961), Hồ Chủ tịch đã khẳng định một luận điểm quan trọng: "Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCN".

Bạn cho biết xuất xứ của câu nói trên? Trong Hội nghị đó, Người đã chỉ rõ mục đích của đợt sinh hoạt chính trị này là gì?

b- Câu nói nổi tiếng đã trở thành chân lý: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", Chủ tịch Hồ Chí Minh nói thời gian nào? Ở đâu? Trong hoàn cảnh nào? Ý nghĩa của câu nói đó đối với cách mạng Việt Nam.

Câu 5:

a- Bạn cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản "Di chúc" từ ngày, tháng, năm nào? Theo dòng ghi chú của Bác trong ngoặc đơn ở đầu bản Di chúc thì đây là tài liệu gì? Ai là người chứng kiến bản Di chúc đầu tiên của Bác?

b-.. . "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta...".

Bạn cho biết đoạn văn trên trích ở đâu? Trong hoàn cảnh nào?

Câu 6: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức, về lối sống giản dị, tiết kiệm, gần gũi với quần chúng nhân dân. Ông, bà, anh, chị, đồng chí nêu một đến hai mẩu chuyện mà mình nhận thấy sâu sắc nhất về lối sống giản dị của Bác Hồ?

Câu 7: Ông, bà, anh, chị, đồng chí hãy trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội? Đảng ta đã vận dụng tư tưởng trên như thế nào trong sự nghiệp đổi mới đất nước?

Câu 8: Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn chăm lo và gắn bó việc đào tạo với bồi dưỡng, giáo dục các thế hệ cách mạng. Ông, bà, anh, chị, đồng chí hãy trình bày nội dung giáo dục toàn diện và phương châm, phương pháp giáo dục thế hệ trẻ của Hồ Chí Minh?

Câu 9: Khi nói về Đảng và vấn đề đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

- Nội dung trên được ghi trong bút tích nào của Bác Hồ? Vào thời gian nào?

- Hiểu như thế nào là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

Câu 10: Qua nghiên cứu, học tập tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh, ông, bà, anh, chị, đồng chí hãy trình bày những suy nghĩ cảm xúc của bản thân về vai trò to lớn của Hồ Chí Minh đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam.

(còn tiếp)

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>