Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVI
22:59', 30/12/ 2005 (GMT+7)

Ðại hội diễn ra trong không khí toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh cùng cả nước chào thiên kỷ mới, tỉnh ta vừa kết thúc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội 10 năm (1991-2000) và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Đại hội diễn ra từ ngày 7 đến 10/2/2001, tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 30.691 đảng viên trong toàn Đảng bộ, có 36 đại biểu là nữ (10,3%), 17 đại biểu là dân tộc thiểu số (4,9%), 85 đại biểu công tác ở cơ sở (24,3%), 179 đại biểu công tác ở các cơ quan huyện, thành phố (51,1%) và 86 đại biểu công tác ở các cơ quan tỉnh (24,6%).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI có 47 đồng chí, BCH bầu đồng chí Mai Ái Trực làm Bí thư.

Đại hội đã thể hiện sự nhất trí cơ bản với các Văn kiện do Ban Chấp hành khóa XV trình và đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh các Văn kiện; dự thảo điều lệ Đảng (sửa đổi bổ sung) trình Đảng hội IX của Đảng; thảo luận và thông qua các Văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001-2005 do BCH Đảng bộ khóa XV trình.

Tại kỳ họp Quốc hội khóa X từ ngày 19 đến 22/8/2002, Quốc hội đã bầu đồng chí Mai Ái Trực ủy viên BCH T.Ư Đảng - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Được sự nhất trí của Bộ Chính trị, ngày 21/8/2002 tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI bất thường, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư.

Thực hiện việc luân chuyển cán bộ, đồng chí Văn Trọng Lý được Trung ương bổ nhiệm làm phó Bí thư Tỉnh ủy và được phân công làm Phó Bí thư Thường trực.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 6 đến  8/8/2003 đã bầu đồng chí Nguyễn Tấn Hiểu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn, giữ chức vụ Phó Bí thư.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XV  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIV  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ X  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIII  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XII  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XI  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VII  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IX  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VIII  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VI  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ V  (30/12/2005)
Nhiệm kỳ 1955-1960 (do Trung ương chỉ định)  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (30/12/2005)