Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIV
8:43', 22/11/ 2004 (GMT+7)

1. Đại hội vòng 1

Họp từ ngày 23/4 đến ngày 26/4/1991 tại thành phố Quy Nhơn. Dự Đại hội có 380 đại biểu (trong đó có 6 đại biểu dự khuyết) của 15 Đảng bộ huyện và tương đương, thay mặt cho 25.041 đảng viên của 732 tổ chức cơ sở Đảng toàn tỉnh.

Trong số đại biểu dự Đại hội có 49 đại biểu nữ (chiếm 12,9%), 17 đại biểu dân tộc ít người, 260 đại biểu được bầu từ cấp huyện, thành phố (chiếm 52,6%), 81 đại biểu cấp xã, phường, thị trấn và trên cơ sở (chiếm 21,3% ).

Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội VII của Đảng; sơ kết đánh giá tình hình Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; thảo luận chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh năm 1991; bầu 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội VII của Đảng

2. Đại hội vòng 2

Họp từ 24 đến ngày 26/01/1992 tại thành phố Quy Nhơn. Dự Đại hội có 377 đại biểu được triệu tập (có 8 đại biểu dự khuyết đi thay đại biểu chính thức).

Đại hội đã thảo luận và thông qua chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2000 và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gồm 43 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Tín, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, làm Bí thư.

Căn cứ nghị quyết Đại hội VII của Đảng, Đại hội đã kiểm điểm, phân tích, đánh giá thành tích, ưu khuyết điểm trong công tác xây dựng và lãnh đạo của Đảng bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 1986-1991. Trên cơ sở phân tích điểm xuất phát thấp của thực trạng kinh tế - xã hội và các lợi thế, nguồn lực phát triển của tỉnh, Đại hội đã quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 1995 và định hướng mục tiêu tổng quát đến năm 2000 là phấn đấu thoát ra khỏi tình trạng một tỉnh nghèo và kém phát triển, cùng cả nước ra sức tiếp tục thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, toàn diện và sâu sắc của Đảng, thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, đi dần vào thế ổn định và phát triển.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ khóa XIV.

Ngày 28/3/1994, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Phan Thành Lang và Chế Trường).

Hội nghị Đại biểu giữa nhiệm kỳ họp từ ngày 29 đến ngày 31/3/ 1994 tại thành phố Quy Nhơn. Hội nghị tiến hành thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong 3 năm 1991-1994, quyết định những chủ trương, biện pháp thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV trong điều kiện và hoàn cảnh mới.

Dự hội nghị có 190 đại biểu (5 đại biểu dự khuyết đi thay) thay mặt cho 25.375 đảng viên (bao gồm 43 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 148 đại biểu được bầu từ các huyện, thành phố và tương đương, có 21 đại biểu nữ, 18 đại biểu dân tộc thiểu số).

Hội nghị đã bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (Đặng Ngọc Biển, Nguyễn Minh Lân, Tống Nhuệ, Phạm Văn Thanh, Nguyễn Hữu Thiên).

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (khóa XIV) diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/10/1993, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tham gia Báo cáo chính trị Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng, thông báo một số vấn đề quan trọng và bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ X  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIII  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XII  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XI  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VII  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IX  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VIII  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VI  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ V  (31/12/2005)
Nhiệm kỳ 1955-1960 (do Trung ương chỉ định)  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)