Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VII
8:21', 17/11/ 2004 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII họp vào Trung tuần tháng 11/1968 tại Trường Ðảng tỉnh bên bờ suối Kà Xom (Vĩnh Thạnh). Hơn 150 đại biểu thay mặt cho 4.974 đảng viên của 380 chi bộ, Đảng bộ cơ sở về dự.

Những năm 1965-1968, Bình Định chẳng những giành thắng lợi to lớn trong chống "chiến tranh đặc biệt", giải phóng và làm chủ 570.000 dân ở xã đồng bằng, 7 thị trấn và thị tứ, đánh phủ đầu và đánh bại 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966, 1966-1967) của quân viễn chinh Mỹ mà còn giành thắng lợi trong tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân, góp phần đẩy địch vào thế bị động chiến lược.

Trên cơ sở đánh giá những ưu khuyết điểm của phong trào và kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy, Đại hội đề ra nhiệm vụ trước mắt: Đẩy mạnh mọi mặt công tác, ra sức tăng cường xây dựng lực lượng cách mạng lớn mạnh về mọi mặt, coi trọng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tiến công và nổi dậy đánh bại âm mưu và thủ đoạn của địch, cùng toàn khu, toàn miền giành thắng lợi quyết định.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm có 22 đồng chí (20 chính thức, 2 dự khuyết, 1 dân tộc ít người, 1 nữ). Đồng chí Đặng Thành Chơn được bầu làm Bí thư.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IX  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VIII  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VI  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ V  (31/12/2005)
Nhiệm kỳ 1955-1960 (do Trung ương chỉ định)  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)