Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IX
8:28', 18/11/ 2004 (GMT+7)

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX họp từ ngày 6 đến 12/11/1973 tại làng K10, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Dự Đại hội có 139 đại biểu chính thức thay mặt cho 6.419 đảng viên ở 587 chi bộ, Đảng bộ, cơ sở (trong đó có 227 Đảng bộ, chi bộ thôn, xã miền núi, đồng bằng và thị trấn).

Đại hội vừa tổng kết 19 năm (1954-1973) chống Mỹ cứu nước, vừa phân tích thời kỳ chống phá kế hoạch "bình định nông thôn" (1969-1973) và một năm đấu tranh thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam. Với thắng lợi to lớn của Đông Xuân 1972, giải phóng và làm chủ 321.000 dân, có một vùng hoàn chỉnh hai huyện 1/2 phía Bắc với hơn 200.000 dân, góp phần làm phá sản chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", buộc Mỹ phải chấp nhận các điều kiện của ta trong Hiệp định Paris. Đại hội chỉ rõ: thiếu cảnh giác sau thắng lợi Đông Xuân 1972, chệnh choạng và bị động trong chỉ đạo phương châm và phương thức đấu tranh thời gian đầu thi hành Hiệp định Paris là những thiếu sót lớn. Nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21, Đại hội nhấn mạnh mấy yêu cầu trước mắt cần tập trung thực hiện: Dấy lên phong trào chính trị, vũ trang tiến công và phản công đánh bại phản kích lấn chiếm của địch. Khôi phục, giữ vững và mở rộng vùng ta và ra sức giành dân, phát triển lực lượng ta ở vùng địch. Xây dựng vùng ta vững mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX gồm 31 đồng chí, có 29 chính thức, 4 nữ và 3 dân tộc. Ban Thường vụ 7 đồng chí (1 nữ). Đồng chí Nguyễn Trung Tín được bầu làm Bí thư.

* Giai đoạn nhập tỉnh

Thực hiện Nghị quyết 245-NQ/TW, ngày 20/9/1975 của Bộ Chính trị về việc bỏ khu, hợp tỉnh và Nghị quyết số 19/NQ, ngày 20/12/1975 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh, hợp nhất một số tỉnh phía Nam.

Tháng 2/1976, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra Nghị định về giải thể khu, hợp nhất tỉnh ở miền Nam Việt Nam. Tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi được sát nhập thành tỉnh Nghĩa Bình (từ 44 tỉnh, thành phố miền Nam thành 21 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương).

Sau khi hợp nhất tỉnh, Thường vụ Khu ủy V có Nghị quyết công nhận Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm có 31 đồng chí (chưa kể 8 đồng chí quân sự còn chờ ý kiến quân khu ủy), đồng chí Võ Hanh (tức Võ) làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Kiểm tra Đảng.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VIII  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ VI  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ V  (31/12/2005)
Nhiệm kỳ 1955-1960 (do Trung ương chỉ định)  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)