Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ V
8:14', 15/11/ 2004 (GMT+7)

Năm 1960, địch liên tiếp mở các cuộc hành quân cả ở miền núi và đồng bằng. Để đưa phong trào toàn tỉnh tiến lên mạnh mẽ, tháng 6/1960 tại Tu-kơ-Roong (Vĩnh Thạnh) Đảng bộ Bình Định tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V (lần thứ nhất trong kháng chiến chống Mỹ). Về dự đại hội có 37 đại biểu thay mặt cho 200 đảng viên toàn tỉnh. Đại hội đã đánh giá, phân tích toàn diện và sâu sắc phong trào địa phương, nhất là kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng bộ trong 5 năm 1955-1960. Căn cứ chủ trương của Trung ương và Liên khu ủy, Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trước mắt của tỉnh:

- Ở miền núi đẩy mạnh chiến tranh du kích cục bộ, tiến lên giải phóng toàn bộ các huyện miền núi. Đồng thời ra sức xây dựng miền núi vững mạnh về mọi mặt làm căn cứ địa cho phong trào toàn tỉnh.

- Các huyện đồng bằng, tích cực tiến hành vũ trang tuyên truyền, phát động quần chúng nổi dậy diệt ác phá kèm, phát triển cơ sở, vận động thanh niên thoát ly lên căn cứ, lập các đội vũ trang công tác. Đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang huyện, tỉnh.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 đồng chí (có 2 dự khuyết, 1 dân tộc thiểu số). Đồng chí Trần Quang Khanh, Khu ủy viên được bầu làm Bí thư.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V là đại hội kết thúc những năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ (1954- 1960); đồng thời mở ra một giai đoạn đấu tranh rất sôi động, giai đoạn từ khởi nghĩa từng phần tiến lên cuộc chiến tranh nhân dân, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, cùng quân, dân toàn miền Nam chống chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nhiệm kỳ 1955-1960 (do Trung ương chỉ định)  (30/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)