Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ IV
8:12', 15/11/ 2004 (GMT+7)

Để thực hiện cuộc vận động xây dựng Đảng theo chỉ thị của Trung ương và giải quyết những tồn tại của tỉnh nhằm chuyển mạnh cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới; Tỉnh ủy quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, họp tháng 12/1952 tại Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, với nhiệm vụ trọng tâm là củng cố và xây dựng Đảng bộ.

Nhiệm vụ chung được Đại hội đề ra là:

Rèn luyện tư tưởng, xây dựng cơ sở, cải tiến phương thức lãnh đạo, giáo dục chính trị cho toàn dân đẩy mạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công.

Từ nhiệm vụ chung, Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện đúng đắn chính sách thuế nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, tiết kiệm, bảo đảm cung cấp và cải thiện dân sinh.

- Chỉnh đốn kế hoạch bố phòng, tiến hành xây dựng căn cứ địa.

- Tăng cường đoàn kết toàn dân, giáo dục nhân dân đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

- Để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ trên phải ra sức rèn luyện tư tưởng, xây dựng lập trường cho toàn thể cán bộ, đảng viên, tiến hành xây dựng cơ sở mạnh mẽ.

Trong 4 nhiệm vụ trên, trọng tâm là củng cố Đảng và trước mắt là hoàn thành thuế nông nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 19 đồng chí do đồng chí Trần Quang Khanh làm Bí thư.

Cuối năm 1952, đồng chí Ngô Đức Đệ, Ủy viên Thường vụ khu ủy V, làm Bí thư thay đồng chí Trần Quang Khanh.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)