Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ III
8:11', 14/11/ 2004 (GMT+7)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III họp tháng 3/1950 tại trại Thiếu nhi Bác Hồ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát.

Đại hội nhận thấy: Sau 3 năm 1947-1949, trong đó năm 1949 là năm chuẩn bị tổng phản công, tình hình các mặt phát triển tương đối tốt.

- Quân và dân trong tỉnh đã đánh bại cuộc hành quân lấn chiếm, càn quét của địch, giữ Bình Định là tỉnh tự do, hậu phương của Liên khu V.

- Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống nhân dân căn bản ổn định và phát triển tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ hậu phương đối với tiền tuyến.

Tuy nhiên trước yêu cầu đẩy mạnh công cuộc kháng chiến và thực hiện một số chính sách mới như giảm tô, giảm thuế, động viên nhân tài vật lực đã nảy sinh một số tình hình mới: Công tác chính trị tư tưởng không theo kịp với yêu cầu đòi hỏi của cuộc đầu tranh ngày càng quyết liệt. Động viên sức người, sức của nhiều hơn, nhưng việc bồi dưỡng sức dân chưa được nhiều.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí chiến đấu, một số ít trở nên hư hỏng. Việc thi hành một số chính sách có sai sót, mệnh lệnh, đụng chạm đến lợi ích một số người nên đã gây bất bình, thiếu tin tưởng trong một bộ phận nhân dân, đáng chú ý là trong đồng bào Thiên chúa giáo và đồng bào dân tộc. Các cấp, các ngành chưa có sự cố gắng trong việc động viên nhân dân chuẩn bị "tổng phản công".

Trên cơ sở phân tích tình hình, đại hội đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong năm 1950 và bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 2/1951, đồng chí Nguyễn Văn được điều động về công tác tại Khu ủy. Ðồng chí Trần Văn An (Tức Nghĩa) nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi về làm Bí thư.

Tháng 10/1951, Liên Khu ủy lại đưa đồng chí Trần Quang Khanh phụ trách kiểm tra tài chính của Liên khu về làm Bí thư, đồng chí An được điều động về công tác ở Trung ương.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II  (31/12/2005)
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)