Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ II
8:10', 12/11/ 2004 (GMT+7)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II họp vào tháng 2/1949, tại thôn Dương Liễu, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ.

Đại hội kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lẩn thứ I, bàn nhiệm vụ của Đảng bộ trong tình hình mới và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đại hội nhận thấy những nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đề ra thực hiện với những kết quả tốt. Tình hình các mặt trong tỉnh có bước phát triển vững chắc và tương đối toàn diện.

Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được củng cố và phát triển; lực lượng tự vệ, dân quân, bộ đội mạnh hơn và đã thử thách qua chiến đấu, đánh bại hai cuộc hành quân lớn của địch ở Bình Khê và Phù Mỹ - Phù Cát. Kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển đáng kể. Sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đều tăng mạnh. Ngành thương nghiệp (nội thương và ngoại thương) đang trưởng thành. Tài chính thu cho ngân sách tăng vọt. Giáo dục phổ thông và bình dân học vụ phát triển khá. Giải quyết tốt một số vấn đề do kháng chiến đặt ra. Động viên được nhiều nhân tài vật lực cho công cuộc kháng chiến, xây dựng của địa phương và đóng góp khá lớn cho liên khu.

Hệ thống tổ chức Ðảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố và phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng.               

Đặc biệt trong Đại hội còn kiểm điểm sự hoạt động của một số tổ chức Đảng và đảng viên trong thời kỳ Mặt trận dân chủ (1936-1939) và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945. Trong đó đã kết luận việc xử trị đồng chí Võ Xán là sai lầm.

Đại hội cũng chỉ ra một số vấn đề mới mà sự lãnh đạo của Đảng bộ cần quan tâm:

1) Cuộc kháng chiến còn lâu dài, ngày càng gian khổ, nội bộ nhân dân bắt đầu có sự phân hóa. Bên cạnh đại đa số vẫn giữ được tinh thần, ý chí cách mạng, giữ vững niềm tin vào kháng chiến nhất định thắng lợi thì một số người vì đời sống khó khăn, không chịu đựng gian khổ, vì bị đụng chạm đến quyền lợi cá nhân trong khi thi hành một số chính sách như giảm tô, tăng thuế, hạn chế mua bán tự do nên có những băn khoăn lo lắng.

2) Một số đồng bào tôn giáo, nhất là trong Thiên chúa giáo, Cao đài bị tác động xấu của một số phần tử phản động sinh ra nghi ngờ, thiếu tin tưởng vào kháng chiến thắng lợi.

3) Một số cán bộ, đảng viên có tư tưởng ngại hy sinh, gian khổ lâu dài, lo lắng đến đời sống khó khăn nên có phần lơi lỏng nhiệm vụ, một số ít đã hư hỏng vì hủ hóa, tham ô.

4) Công tác kháng chiến và kiến quốc đòi hỏi phải huy động ngày càng nhiều sức người, sức của của nhân dân nhưng lãnh đạo nặng động viên chính trị tư tưởng, chưa có kế hoạch và biện pháp thiết thực để bồi dưỡng sức dân.

5) Việc thực hiện chính sách dân tộc ở miền núi có thiếu sót, chưa quan tâm đúng mức đến đời sống và đặc điểm tâm lý xã hội của đồng bào các dân tộc.

6) Việc độc quyền ngoại thương, bao vây kinh tế địch một cách máy móc, cấm thương lái đưa hàng hóa lên trao đổi, mua bán với đồng bào miền núi, hạn chế việc buôn bán của tư thương cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống.

7) Công tác giáo dục đảng viên, đào tạo cán bộ không theo kịp yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Đề ra việc xây dựng chi bộ "tự động công tác" nhưng chỉ đạo thiếu tập trung, liên tục, gắn chưa chặt với xây dựng chi hội tự động của đoàn thể và xây dựng xã kiểu mẫu nên chỉ có 38/84 chi bộ được công nhận tự động công tác.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ nhất  (31/12/2005)
Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng  (31/12/2005)
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)