Giúp tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng
7:55', 11/11/ 2004 (GMT+7)

Như tin đã đưa, vừa qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định đã phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ Bình Định, gồm 14 câu hỏi. Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tham gia cuộc thi, kể từ số báo hôm nay (10-11-2004) Bình Định điện tử xin đăng tải một số tài liệu có liên quan (tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp).

* Những điều nên biết

Nhằm giúp định hướng cho những người tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định, vừa qua, Ban chỉ đạo cuộc thi đã có đề cương gợi ý những nội dung chủ yếu để trả lời các câu hỏi của cuộc thi này. Báo Bình Định giới thiệu những nội dung chính của đề cương.

Câu 1: Trước cách mạng Tháng Tám 1945, ở tỉnh Bình Định có bao nhiêu chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập? Nêu tên và thời gian thành lập? Số lượng đảng viên? Ai làm Bí thư?

Để trả lời câu hỏi này, ông, bà, anh, chị, đồng chí sử dụng tài liệu: "Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định" (1930-1945) tập I, Nhà xuất bản Tổng hợp Bình Định 1990.

Trước cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở tỉnh Bình Định có nhiều chi bộ Đảng Cộng sản được thành lập. Song, do nguồn tư liệu lịch sử chưa được kiểm chứng đầy đủ; vì vậy một số chi bộ Đảng Cộng sản đã được nêu tên trong tập lịch sử nói trên nhưng chưa ghi đầy đủ: Thời gian thành lập, số lượng đảng viên, ai làm Bí thư thì không phải trả lời mà tập trung trả lời những chi bộ Đảng Cộng sản có đủ các nội dung sau: Thời gian thành lập, số lượng đảng viên, Bí thư đầu tiên.

Câu 2: Đảng bộ tỉnh Bình Định cho đến nay (2004) đã tiến hành mấy kỳ Đại hội? Nói rõ thời gian từng kỳ Đại hội? Ai làm Bí thư?

Trả lời câu hỏi này, sử dụng các tài liệu: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định tập II (8.1945-5.1955), Tiểu ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định xuất bản tháng 6-1992; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định (1954-1975), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định xuất bản tháng 4-1996; các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ I, II, III, IV và các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIV, XV, XVI (Các lần Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ I, II, III, IV được tính liên tục cho số lần Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ I được tính là lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ II là lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ III là lần thứ XII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ IV là lần thứ XIII).

Câu 3: Trong chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Khu ủy V, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiều chủ trương nhằm giải phóng hoàn toàn tỉnh Bình Định. Ông, bà, anh, chị, đồng chí cho biết khẩu hiệu hành động và mệnh lệnh tổng tiến công, tổng khởi nghĩa và ý nghĩa của chủ trương này?

Câu này sử dụng tài liệu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định 1954-1975, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản tháng 4-1996. Trọng tâm: Nêu được mục đích, khẩu hiệu hành động; mệnh lệnh tổng khởi nghĩa; ý nghĩa của chủ trương.

Câu 4: Qua học tập, nghiên cứu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định, ông, bà, anh, chị, đồng chí cho biết những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh?

Trả lời câu hỏi này cần nêu lên những suy nghĩ, cảm xúc của cá nhân:

- Suy nghĩ chân thực, súc tích...

- Khái quát được các chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh.

- Tỏ lòng biết ơn các thế hệ đảng viên đã chiến đấu hy sinh để giành thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng hôm nay.

- Chặng đường trước mắt, thuận lợi, khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực phải phấn đấu vượt qua.

- Bản thân phấn đấu để phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Bình Định, góp phần thực hiện mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân hướng tới: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh".

(còn nữa)

 

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Về cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh  (31/12/2005)
Đề cương những nội dung chủ yếu trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng   (30/12/2005)