Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và thu hút đầu tư, phát triển KKT Nhơn Hội
16:1', 5/3/ 2009 (GMT+7)

(BĐ) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, ngày 4.3, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản yêu cầu Ban Quản lý KKT Nhơn Hội, các sở, ban ngành và địa phương liên quan nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KKT.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý KKT Nhơn Hội tiến hành rà soát các dự án đang triển khai đầu tư trong KKT, báo cáo đánh giá chi tiết những kết quả đã đạt được và đề xuất các biện pháp cụ thể cho UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho từng đơn vị. Ban Quản lý KKT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể, chi tiết đối với từng phương án, nhất là tại các vùng đang triển khai thi công xây dựng hạ tầng hoặc đã có nhà đầu tư đăng ký. Nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế công tác cụ thể cho từng bộ phận thuộc Ban Quản lý KKT Nhơn Hội, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân có liên quan.

Trưởng ban Ban Quản lý KKT Nhơn Hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý KKT với các sở, ngành, địa phương liên quan, trong đó cần quy định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia phối hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 3.2009; đồng thời nghiên cứu rà soát các nội dung, quy định có liên quan tại các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và của UBND tỉnh để dự thảo lại Quyết định phân cấp, uỷ quyền cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích cầu đầu tư, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thẩm định, phê duyệt thủ tục đầu tư xây dựng, thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục, công trình trong khu kinh tế, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các công trình quan trọng, thiết yếu trong khu kinh tế để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, thi công xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, du lịch…của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT Nhơn Hội có văn bản hướng dẫn cho các nhà đầu tư lập tiến độ triển khai thực hiện chi tiết các dự án đã đăng ký, cấp phép đầu tư và có cam kết cụ thể với Ban Quản lý về tiến độ hoàn thành của từng hạng mục công trình, dự án theo từng tháng, quý, năm để làm cơ sở theo dõi giám sát quá trình đầu tư.

  • HV
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về triển khai nhiệm vụ phát triển KKT Nhơn Hội  (27/02/2009)
Nhà đầu tư Đức tìm hiểu đầu tư tại KKT Nhơn Hội  (22/01/2009)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu du lịch Hải Giang  (12/01/2009)
Uỷ quyền, phân cấp cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội  (23/10/2008)
Phải ký quỹ cam kết khi đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (13/10/2008)
Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội  (10/09/2008)
Công ty TNHH Đầu tư Biển Nga - Việt tìm hiểu đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (09/06/2008)
Thêm một dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (14/05/2008)
Tìm hiểu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nước thải tại KKT Nhơn Hội  (10/04/2008)
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội  (03/03/2008)
Đình chỉ hoạt động khai thác titan của Công ty TNHH Tập đoàn cổ phần Việt Dương  (20/12/2007)
Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký trên 10.000 tỉ đồng  (06/11/2007)
Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Kho Ngoại quan (khu A) tại KKT Nhơn Hội  (18/10/2007)
KKT Nhơn Hội điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư   (24/09/2007)
Đầu tư vào KKT Nhơn Hội tiếp tục chuyển biến tích cực  (28/08/2007)