Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về triển khai nhiệm vụ phát triển KKT Nhơn Hội
16:11', 27/2/ 2009 (GMT+7)

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 411/QĐ-CTUBND ngày 24.2.2009 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội.

Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển KKT Nhơn Hội do Ông Nguyễn Văn Thiện Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Man Ngọc Lý, Trưởng ban Ban Quản lý KKT Nhơn Hội làm Phó Trưởng ban

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp theo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo và UBND tỉnh về các nhiệm vụ công việc có liên quan đã được phân công theo quy định của pháp luật. Duy trì thường xuyên, đều đặn chế độ họp giao ban của Ban chỉ đạo theo định kỳ 15 ngày/lần (mỗi tháng 02 lần) để kiểm tra, đánh giá và bàn bạc quyết định những vấn đề có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ chế chính sách… nhằm góp phần thúc đẩy, phát triển KKT Nhơn Hội đảm bảo tiến độ theo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đã đề ra.

. Theo Cổng giao tiếp điện tử UBND tỉnh

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Nhà đầu tư Đức tìm hiểu đầu tư tại KKT Nhơn Hội  (22/01/2009)
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu du lịch Hải Giang  (12/01/2009)
Uỷ quyền, phân cấp cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội  (23/10/2008)
Phải ký quỹ cam kết khi đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (13/10/2008)
Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội  (10/09/2008)
Công ty TNHH Đầu tư Biển Nga - Việt tìm hiểu đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (09/06/2008)
Thêm một dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (14/05/2008)
Tìm hiểu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nước thải tại KKT Nhơn Hội  (10/04/2008)
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội  (03/03/2008)
Đình chỉ hoạt động khai thác titan của Công ty TNHH Tập đoàn cổ phần Việt Dương  (20/12/2007)
Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký trên 10.000 tỉ đồng  (06/11/2007)
Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Kho Ngoại quan (khu A) tại KKT Nhơn Hội  (18/10/2007)
KKT Nhơn Hội điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư   (24/09/2007)
Đầu tư vào KKT Nhơn Hội tiếp tục chuyển biến tích cực  (28/08/2007)
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cấp điện, nước cho KKT Nhơn Hội  (07/08/2007)