Phải ký quỹ cam kết khi đầu tư vào KKT Nhơn Hội
9:47', 13/10/ 2008 (GMT+7)

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành quyết định quy định về ký quỹ cam kết đầu tư tại Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội. Theo đó, nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và được giao đất để thực hiện các dự án thuộc các khu chức năng trong KKT Nhơn Hội có nghĩa vụ nộp một khoản tiền vào tài khoản ký quỹ tại tổ chức tín dụng bắt buộc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cam kết đầu tư trong một thời gian nhất định.

Ngoài hình thức ký quỹ, nhà đầu tư còn có thể thực hiện theo hình thức bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Thời gian ký quỹ hoặc bảo lãnh thực hiện cam kết đầu tư là 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng thuê đất với Ban quản lý KKT Nhơn Hội. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Ban quản lý KKT Nhơn Hội, nhà đầu tư phải thực hiện nộp tiền ký quỹ hoặc làm thủ tục bảo lãnh đầu tư theo quy định.

Mức tiền ký quỹ đối với các dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 tỉ đồng là 2% so với tổng mức đầu tư nhưng tối đa không quá 7 tỉ đồng; đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 500 tỉ đồng trở lên là 1,5% so với tổng mức đầu tư nhưng tối đa là 30 tỉ đồng. Sau khi nhận được hồ sơ chứng từ ký quỹ của nhà đầu tư, trong vòng 2 ngày làm việc Ban quản lý KKT Nhơn Hội tiến hành ký kết Hợp đồng thuê đất với nhà đầu tư. Trong thời gian đã ký quỹ hoặc được bảo lãnh nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án hoặc triển khai thực hiện không đúng theo tiến độ đã cam kết trong nội dung ký quỹ cam kết đầu tư mà không có lý do chính đáng, được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì Ban quản lý KKT Nhơn Hội có quyền ra thông báo và yêu cầu nơi nhà đầu tư ký quỹ hoặc bảo lãnh chuyển số tiền đã ký quỹ hoặc bảo lãnh để nộp vào ngân sách nhà nước.

  • Xuân Nguyên
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội  (10/09/2008)
Công ty TNHH Đầu tư Biển Nga - Việt tìm hiểu đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (09/06/2008)
Thêm một dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (14/05/2008)
Tìm hiểu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nước thải tại KKT Nhơn Hội  (10/04/2008)
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội  (03/03/2008)
Đình chỉ hoạt động khai thác titan của Công ty TNHH Tập đoàn cổ phần Việt Dương  (20/12/2007)
Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký trên 10.000 tỉ đồng  (06/11/2007)
Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Kho Ngoại quan (khu A) tại KKT Nhơn Hội  (18/10/2007)
KKT Nhơn Hội điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư   (24/09/2007)
Đầu tư vào KKT Nhơn Hội tiếp tục chuyển biến tích cực  (28/08/2007)
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cấp điện, nước cho KKT Nhơn Hội  (07/08/2007)
Tiếp nhận, triển khai 10 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 9.528 tỉ đồng  (31/07/2007)
Điều chỉnh, bổ sung các khu chức năng trong KKT Nhơn Hội  (18/07/2007)
Đề nghị thuê đất đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ BCVT đa phương tiện Nhơn Hội  (04/07/2007)
Thay đổi tên dự án Nhà máy đóng và sửa chữa tàu Nhơn Hội  (12/06/2007)