Từ nay đến năm 2010 phải thu hút 40-50 dự án đầu tư vào KKT Nhơn Hội
19:27', 4/4/ 2007 (GMT+7)

* Thực hiện 8 giải pháp lớn để thu hút đầu tư

(BĐ) - Ngày 2-4-2007, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 188 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh- triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội giai đoạn 2006 - 2010.

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu đầu tư, phát triển KKT Nhơn Hội đến năm 2010 là thu hút từ 40 - 50 dự án đầu tư, giải quyết 1 vạn chỗ làm việc mới cho người lao động, đóng góp khoảng 12% giá trị tổng sản phẩm địa phương.

Kế hoạch, tiến độ đầu tư, xây dựng, phát triển KKT Nhơn Hội được phân rõ các hạng mục công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư, đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, đào tạo nghề, thu hút và triển khai các dự án đầu tư qua từng năm. Kế hoạch cũng nêu lên 8 giải pháp lớn, đó là: Huy động các nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng dùng chung phục vụ các khu chức năng trong KKT; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư; xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, tổ chức đào tạo lao động tại chỗ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ KKT; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; tăng cường công tác bảo vệ môi trường phát triển bền vững KKT; và tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền trên địa bàn.

  • PV
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Điều chỉnh quy hoạch một số khu chức năng trong KKT Nhơn Hội  (03/04/2007)
Sẽ xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông tươi tại KKT Nhơn Hội  (21/03/2007)
Họp bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội  (21/03/2007)
Thu hồi 38 ha đất của Lâm trường Quy Nhơn để thi công đường trục   (17/03/2007)
Thu hồi 38 ha đất của Lâm trường Quy Nhơn để thi công đường trục   (17/03/2007)
Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật  (13/03/2007)
Đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án  (12/03/2007)
Tăng cường chống lấn chiếm đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng  (12/03/2007)
Thúc đẩy các dự án và xúc tiến thu hút đầu tư vào KKT Nhơn Hội  (10/01/2007)
Ký ghi nhớ 1,4 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài  (22/12/2006)
Hiện thực hóa một ước mơ  (13/12/2006)
Thỏa giấc mơ gần, chắp cánh ước mơ xa  (12/12/2006)
Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A): Điểm đột phá ở Khu kinh tế Nhơn Hội  (12/12/2006)
Khởi công khu công nghiệp và các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội  (12/12/2006)
Khu kinh tế Nhơn Hội: Điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư  (12/12/2006)