KHU KINH TẾ NHƠN HỘI:
Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư

Khu kinh tế Nhơn Hội (KKTNH) được thành lập theo Quyết định số 141/2005/QĐ -TTg ngày 14.6.2005 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung...

Củng cố tổ chức và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của KKT Nhơn Hội

(BĐ) – Theo Cổng GTĐT UBND tỉnh, ngày 7.7.2009 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản 2156/UBND-CN chỉ đạo việc ổn định công tác tổ chức, bộ máy làm việc tại Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội để tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của KKT trong năm 2009.

Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng và thu hút đầu tư, phát triển KKT Nhơn Hội

(BĐ) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và thu hút đầu tư, phát triển Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, ngày 4.3, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản yêu cầu Ban Quản lý KKT Nhơn Hội, các sở, ban ngành và địa phương liên quan nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp giải quyết kịp thời, có hiệu quả các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KKT.

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về triển khai nhiệm vụ phát triển KKT Nhơn Hội

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 411/QĐ-CTUBND ngày 24.2.2009 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội.

Nhà đầu tư Đức tìm hiểu đầu tư tại KKT Nhơn Hội

(BĐ) – Theo Cổng giao tiếp điện tử UBND tỉnh, ngày 20.1, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thiện và PCT thường trực Lê Hữu Lộc, cùng lãnh đạo BQL khu Kinh tế (KKT) Nhơn Hội và các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Bitburger Braugruppe (CHLB Đức) và Tập đoàn Đầu tư Sài gòn tìm hiểu đầu tư tại Bình Định.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu du lịch Hải Giang

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ký quyết định 2969/QĐ-CTUBND phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Hải Giang thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội, do Công ty Cổ phần Hải Giang làm chủ đầu tư.

CÁC TIN KHÁC>>
Uỷ quyền, phân cấp cho Ban Quản lý KKT Nhơn Hội
Phải ký quỹ cam kết khi đầu tư vào KKT Nhơn Hội
Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội
Công ty TNHH Đầu tư Biển Nga - Việt tìm hiểu đầu tư vào KKT Nhơn Hội
Thêm một dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào KKT Nhơn Hội
Tìm hiểu đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải, nước thải tại KKT Nhơn Hội
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hội
Đình chỉ hoạt động khai thác titan của Công ty TNHH Tập đoàn cổ phần Việt Dương
Đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký trên 10.000 tỉ đồng
Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Kho Ngoại quan (khu A) tại KKT Nhơn Hội
KKT Nhơn Hội điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư
Đầu tư vào KKT Nhơn Hội tiếp tục chuyển biến tích cực
Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cấp điện, nước cho KKT Nhơn Hội