10: 5', 12/10/ 2011 (GMT+7)

Giá vàng ở TP Quy Nhơn tại hiệu vàng Ngọc Thiện Phẩm: 

Loại

Mua vào

Ngày 11.10

Bán ra

Ngày 11.10

Mua vào

Ngày 12.10

 

Bán ra

Ngày 12.10

Tăng giảm

SJC

4.352

4.406

4.370

4.400

9999

4.320

4.390

4.310

4.380

97

4.200

4.270

4.190

4.260

 * Giá vàng ở huyện An Nhơn tại hiệu vàng Đức Lợi: 

Loại

Mua vào

Ngày 11.10

Bán ra

Ngày 11.10

Mua vào

Ngày 12.10

Bán ra

Ngày 12.10

Tăng giảm

98

4.220

4.300

4.220

4.340

18K

2.550

2.950

2.550

2.950

 

 

 *Giá vàng ở huyện Hoài Nhơn tại hiệu vàng Vĩnh Toàn: 

Loại

Mua vào

Ngày 11.10

Bán ra

Ngày 11.10

Mua vào

Ngày 12.10

Bán ra

Ngày 12.10

Tăng giảm

95

4.100

4.170

4.120

4.180

18K

2.700

2.900

2.700

2.900