• Đổi mới công nghệ:

  Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, công nghệ được xem là “chỗ dựa” để doanh nghiệp (DN) tồn tại và phát triển bền vững. Thực tế này đang đặt ra cho các DN yêu cầu bức thiết về đổi mới công nghệ (ĐMCN) để nâng cao năng suất

  Xem tiếp »
 • Phát triển công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng biển, đảo là một trong những chủ trương lớn của ngành Y tế. Trong điều kiện ngân sách dành cho y tế cơ sở còn khó khăn, sự vào cuộc, đồng hành của các doanh nghiệp đã tiếp thêm nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh cho ngư dân.

  Xem tiếp »
 • Bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi dân gian:

  Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi dân gian ở tỉnh ta được quan tâm và gặt hái kết quả đáng ghi nhận. Sự thành công này bên cạnh những nỗ lực của ngành văn hóa, địa phương, lực lượng nghệ nhân, còn có nguyên nhân quan trọng là sự đón nhận của các tầng lớp nhân dân đối với bài chòi.

  Xem tiếp »
 • Về một bản án có hiệu lực chưa được thi hành ở Phù Mỹ:

  Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Phù Mỹ đã lập kế hoạch chi tiết tổ chức cưỡng chế thi hành án (THA) vì người phải THA không tự nguyện chấp hành. 

  Xem tiếp »
 • Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh:

  Qua 2 năm (2013-2014) tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đã có hàng ngàn hội viên, nông dân (HVND) trên địa bàn tỉnh đóng góp vật chất, công sức và tiền của xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, góp phần tích cực trong công cuộc XDNTM ở địa phương.

  Xem tiếp »
Thông tin công cộng