Chính sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo:
18 xã được đề nghị thụ hưởng trong giai đoạn 2012-2015
19:6', 22/8/ 2012 (GMT+7)

(BĐ) - Sau khi tiến hành thẩm tra, rà soát, Sở LĐ-TB&XH vừa đề nghị Bộ LĐ-TB&XH đưa 18 xã của tỉnh Bình Định vào danh sách xã được thụ hưởng chính sách dành cho xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo áp dụng cho giai đoạn 2012-2015.

Trong đó, có 12 xã đã hưởng chính sách trên trong giai đoạn 2006-2012, gồm xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), các xã Cát Thành, Cát Minh, Cát Chánh, Cát Khánh (huyện Phù Cát), các xã Mỹ Cát, Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ An, Mỹ Lợi, Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) và xã Hoài Hải (huyện Hoài Nhơn). Có 6 xã được đề nghị bổ sung cho giai đoạn 2012-2015, gồm các xã Hoài Hương, Hoài Thanh, Tam Quan Nam, Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn), xã Cát Hải (huyện Phù Cát) và xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ).

Theo kết quả thẩm tra, rà soát, có 8 xã ĐBKK đã hưởng chính sách trong giai đoạn 2006-2012 không đảm bảo tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo nên không được hưởng chính sách giai đoạn 2012-2015. Tuy nhiên, theo Sở LĐ-TB&XH, điều kiện kinh tế - xã hội của các xã này còn gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy Sở đã đề nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ LĐ-TB&XH quan tâm xem xét, đề xuất Chính phủ kéo dài thời gian thụ hưởng chính sách từ 1 đến 2 năm đối với các xã này, để nhân dân địa phương có điều kiện thoát nghèo bền vững.

  • N.V.TRANG
In trang Gửi phản hồi