Một số điểm mới trong bồi thường thiệt hại về đất của khu công nghiệp Phú Tài
17:37', 28/4/ 2003 (GMT+7)

Ngày 18-4-2003, UBND tỉnh Bình Định ra Quyết định số 77/2003/QĐ-UB về việc ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và chính sách tái định cư khu công nghiệp Phú Tài thay thế Quyết định số 158/1999/QĐ-UB ngày 12-10-1999 của UBND tỉnh. Quy định này được áp dụng chung cho toàn khu công nghiệp Phú Tài (kể cả phần mở rộng) đóng trên địa bàn 2 phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn. Theo đó, chính sách bồi thường thiệt hại (BTTH) về đất có một số nội dung mới sau đây:

1- Về điều kiện để được bồi thường:

a) Tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong nước bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp và khu tái định cư đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP thì được bồi thường thiệt hại (BTTH) về đất. Ngoài ra để phù hợp với tình hình thực tế, UBND tỉnh quy định bổ sung một số trường hợp được BTTH về đất gồm: hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có giấy tờ giao nhà tình nghĩa; hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất có Quyết định hay Giấy phép sử dụng đất Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cấp; người có đất khai hoang trước ngày 8-1-1988 nhưng xây dựng nhà, vật kiến trúc trước ngày 15-10-1993; các trường hợp tách hộ trước ngày 15-10-1993 xây dựng nhà trên đất vườn hợp pháp.

b) Người bị thu hồi đất không đáp ứng các điều kiện nêu trên hoặc tại thời điểm sử dụng đất vi phạm quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã công bố hoặc vi phạm hành lang bảo vệ công trình, chiếm đất trái phép thì khi Nhà nước thu hồi đất không được BTTH về đất, mà chỉ được xét hỗ trợ chi phí bồi trúc, đầu tư vào đất (nếu có).

2- Giá đất và diện tích đất để tính bồi thường:

Giá đất để tính BTTH được xác định trên cơ sở giá các loại đất do UBND tỉnh quyết định ban hành theo từng thời điểm. Việc BTTH về đất được thực hiện theo các quy định tại Điều 9, 10, 11, 12, 13 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, do đất khu công nghiệp Phú Tài là đất vùng ven đô thị Quy Nhơn, nhiều hộ gia đình, cá nhân có khuôn viên rộng trong đó có nhiều hạng đất khác nhau nên có một số quy định mới về giá và diện tích bồi thường, cụ thể như sau:

- Hạn mức diện tích đất ở được bồi thường tối đa cho hộ phi nông nghiệp là 120 m2/hộ, hộ nông nghiệp là 200 m2/hộ. Trường hợp hộ có nhà, công trình xây dựng thực tế lớn hơn hạn mức trên thì được bồi thường theo diện tích xây dựng thực tế.

- Đối với đất ở của hộ gia đình có khuôn viên rộng, trong đó có đất ở, đất vườn, đất nông nghiệp, lâm nghiệp thì diện tích đất ở được bồi thường cho toàn bộ phần đất để làm nhà và các công trình phục vụ đời sống gia đình với mức tối đa không quá 400 m2, theo giá đất do UBND tỉnh quy định hiện hành. Phần diện tích đất còn lại bồi thường theo giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp (tương ứng với hạng đất quy định) và được cộng thêm một khoản tiền bằng 30% phần chênh lệch giữa giá bồi thường cho đất ở của khuôn viên đó so với giá đất nông nghiệp, lâm nghiệp theo hạng đất tương ứng do UBND tỉnh quy định hiện hành.

- Đối với những hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp có đất bị thu hồi được bồi thường bằng tiền theo giá đất quy định hiện hành.

- Trường hợp diện tích đất chưa được cấp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang, phục hóa trước ngày 15-10-1993 để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng liên tục đến nay (không áp dụng cho các trường hợp đất lâm nghiệp thuộc các dự án trồng rừng do Nhà nước hỗ trợ) được UBND phường xác nhận nếu:

+ Có nộp thuế liên tục (nộp 5 năm liền kề đến thời điểm kiểm kê) cho Nhà nước thì được bồi thường, hỗ trợ 100% cho phần diện tích khai hoang, phục hóa theo hạng đất nộp thuế tương ứng.

+ Nếu chưa đủ điều kiện nêu trên thì được hỗ trợ 50% giá trị đất tương đương cho phần diện tích đất khai hoang, phục hóa theo giá đất nông nghiệp hay giá đất lâm nghiệp hạng tương ứng.

Các quy định trên chỉ áp dụng cho các phương án bồi thường được thành lập từ ngày 18-4-2003 trở đi. Trường hợp phương án bồi thường đã được phê duyệt, nhưng đang thực hiện dở dang thì tùy theo nguyên nhân và mức độ dở dang, Hội đồng BTTH GPMB xây dựng các khu công nghiệp Bình Định xem xét trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

. Phan Trung

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một số chính sách khuyến khích đầu tư­ vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định   (25/04/2003)
Một số chính sách khuyến khích đầu tư­ xây dựng phát triển Khu Trung tâm Thư­ơng mại TP Quy Nhơn   (23/04/2003)
Một số chính sách khuyến khích đầu tư­ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định  (23/04/2003)
Một số chính sách khuyến khích đầu t­ư tại tỉnh Bình Định  (22/04/2003)
Một số quy định mới về miễn, giảm thuế nhà đất  (01/04/2003)
Một số chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư tại Bình Định  (10/03/2003)
Một số chính sách khuyến khích phát triển trồng rừng nguyên liệu  (05/03/2003)
Quy định về một số biện pháp khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và thu hút nhân lực có trình độ cao  (28/02/2003)
Quy định chính sách khuyến khích phát triểncông nghệ thông tin tỉnh Bình Định đến năm 2010  (28/02/2003)
Các chính sách khuyến khích đầu tư tại tỉnh Bình Định  (28/02/2003)