Các đối tượng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng
16:34', 30/12/ 2003 (GMT+7)

Ngày 10-12-2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Theo nội dung Nghị định, có 28 đối tượng thuộc diện không chịu thuế GTGT kể từ ngày 1-1-2004.

Các đối tượng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng tập trung vào các loại sản phẩm, dịch vụ: sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt; sản phẩm là giống vật nuôi, cây trồng; sản phẩm muối; thiết bị máy móc phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp..; nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê và chuyển quyền sử dụng đất.

Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm: hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam, các hoạt động chuyển nhượng vốn và hoạt động kinh doanh chứng khoán... cũng thuộc diện không chịu thuế GTGT. Các loại hình bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Ngoài ra, một số dịch vụ, hoạt động thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa - xã hội, thể thao, giáo dục - đào tạo, truyền thông, giao thông vận tải… cũng nằm trong diện không chịu thuế GTGT.

Đối với hàng hóa nhập khẩu trong các trường hợp sau thuộc diện không chịu thuế GTGT: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho các cơ quan nhà nước, tổ chức; quà tặng cho cá nhân ở Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ, đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế; hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam…

Nghị định cũng quy định mức thuế suất thuế GTGT của các loại hàng hóa, dịch vụ, theo đó các loại hàng hóa, dịch vụ được hưởng mức thuế suất 0% là: hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, kể cả hàng gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT xuất khẩu; dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ đã được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu bao gồm hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa xuất khẩu vào khu chế xuất hoặc hàng hóa xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất và trường hợp cụ thể khác được coi là xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.

THÁI LƯƠNG HÙNG

(Cục Thuế tỉnh)

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Bình Định đến 2010  (12/11/2003)
Chỉ thị của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương  (20/10/2003)
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phát hiện, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ  (16/10/2003)
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc  (13/10/2003)
Quyết định mở rộng KCN Phú Tài về phía Nam   (06/10/2003)
Quyết định về việc điều chỉnh tạm thời mức học phí năm học 2003-2004 của ngành Giáo dục - Đào tạo   (28/08/2003)
Quy định danh mục đối tượng được vay vốn trực tiếp từ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định   (24/08/2003)
Quy chế giải thưởng Quang Trung về học tập   (22/08/2003)
Quy định Giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định   (21/08/2003)
Quyết định UBND tỉnh Bình Định v/v quy định tạm thời mức thu phí thi tuyển, xét tuyển, thi tốt nghiệp, thi lấy chứng chỉ áp dụng cho ngành giáo dục - đào tạo kể từ năm 2003  (08/06/2003)
Quyết định UBND tỉnh Bình Định v/v quy định tạm thời mức chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong tỉnh kể từ năm 2003  (08/06/2003)
Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông giai đoạn 2003 - 2005 tỉnh Bình Định   (03/06/2003)
Nghiêm cấm hành vi khai thác san hô, hủy hoại môi trường sống của các loài thủy sản dưới bất kỳ hình thức nào  (13/05/2003)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại tỉnh Bình Định  (09/05/2003)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định   (08/05/2003)