Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2004)
Đảng Cộng sản Việt Nam - Ngọn cờ tập hợp trí tuệ và tinh hoa dân tộc
17:24', 2/2/ 2004 (GMT+7)

Trải qua hơn 70 năm tồn tại và trưởng thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện đầy đủ vai trò là ngọn cờ tập hợp trí tuệ, sức mạnh và tinh hoa của dân tộc. Đó là vai trò không thể thay thế bởi lẽ nó không phải là vai trò của quyền uy mà là vai trò của trí tuệ và niềm tin, vai trò của sự thống nhất và đoàn kết, vai trò của sự hướng dẫn quần chúng hành động theo đúng quy luật khách quan và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đất nước. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí cả những thử thách tưởng chừng khó vượt qua, Đảng vẫn luôn là người "cầm lái" kiên định - sáng suốt để người Việt Nam có thể tự hào rằng:

Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt

Đảng ta đây gan sắt dạ đồng

Đảng ta muôn vạn công nông

Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin

Có thể nói chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã bắt nhịp hài hòa với chủ nghĩa Mác-Lê nin qua Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng với mục đích, tôn chỉ rõ ràng, với nguyện vọng thiết tha muốn giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân đã làm nức lòng hàng triệu con tim, khối óc của dân tộc Việt Nam anh hùng. Với tư cách là một Đảng cách mạng chân chính, Đảng luôn giương cao ngọn cờ tập hợp những lực lượng ưu tú nhất của dân tộc vì sự nghiệp chung. Trong Đảng có mặt hầu hết những danh nhân ưu tú của đất nước, đó là những nhà quân sự tài ba, những nhà chính trị lỗi lạc, những nhà khoa học uyên thâm và những chiến sĩ dũng cảm nhất trong cuộc đấu tranh vì sự phồn vinh của đất nước. Họ đến với Đảng theo con đường của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và trở thành những người chiến sĩ kiên định, chính vì vậy mà mỗi khi đất nước lâm nguy thì những người đảng viên của Đảng lại thể hiện rõ nhất bản chất cách mạng của mình dù họ hiểu:

Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu

Dấn thân vô là phải chịu tù đày

Là gươm kề tận cổ, súng kề tai

Là thân sống chỉ coi còn một nửa.

                                        (Tố Hữu)

Hơn 70 năm qua, những chủ trương, chính sách của Đảng đều xuất phát từ cuộc sống nhân dân. Nếu như có những chính sách chưa đúng, chưa phù hợp làm cản bước tiến của đất nước, Đảng kiên quyết sửa chữa và hoàn thiện để nó ngày càng sát với thực tiễn và đi vào lòng dân. Chỉ thị 100 CT/BCT và Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về khoán trong nông nghiệp là một minh chứng cho điều đó.

Chính nhờ biết tập hợp và phát huy trí tuệ và sức mạnh của dân tộc mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng nhiều kẻ thù lớn mạnh như phát xít Nhật, thực dân Pháp, đặc biệt là đế quốc Mỹ, làm nên "một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người", "đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quốc tế lớn và có tính thời đại sâu sắc". (1)

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của cách mạng XHCN - một sự nghiệp đầy những khó khăn, phức tạp, mặc dù Đảng vẫn còn những yếu kém, còn những thiếu sót nhưng hàng vạn quần chúng tiến bộ, đặc biệt là thanh niên vẫn tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng nhằm đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước. Ham muốn tột bậc của Bác - người có công sáng lập Đảng là "làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" tiếp tục là tôn chỉ, mục đích của Đảng. Hiện nay, Đảng vẫn xứng đáng là hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc. Truyền thống là trung tâm tập hợp đoàn kết và phát huy sức mạnh của cả dân tộc vẫn tiếp tục được Đảng giữ vững và phát huy cao nhất. Chính vì vậy mà trong công cuộc cách mạng XHCN, cuộc cách mạng mà theo đánh giá của bạn bè thế giới, là cuộc cách mạng thuyết phục nhất vai trò soi đường của Đảng vẫn là nhân tố đóng vai trò quyết định. Sự thay da đổi thịt đang diễn ra trên bước đường đổi mới đất nước cho phép chúng ta tin tưởng rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn là lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam và nhân dân Việt Nam cần có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

. Thi An

(Đại học Quy Nhơn)

 

(1) Đảng cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp Hành TW tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, NXB ST, HN 1997 Tr. 5.

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Mùa xuân bên những ngôi nhà mới ở Vân Canh  (01/02/2004)
Khi mỗi đảng viên xác định được trách nhiệm của mình  (01/02/2004)
Tết này trên các bản làng  (30/01/2004)
Nguyễn Huệ và sự định vị nhân cách thời đại  (30/01/2004)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa  (28/01/2004)
Đi theo con chữ vùng cao   (27/01/2004)
Chúng tôi rất tự hào về ba Ngài  (26/01/2004)
Tưng bừng từ ngày đầu tiên  (25/01/2004)
Mùa xuân trong mắt trẻ   (24/01/2004)
Khắp nơi tưng bừng đón giao thừa  (22/01/2004)
Tết, Tết, Tết…đến rồi  (21/01/2004)
Cuộc sống là mơ ước và vươn lên  (21/01/2004)
Những gì còn lại  (20/01/2004)
Đón Tết ở ba biên   (19/01/2004)
Canh Tiến đón Tết   (19/01/2004)