Công tác phát triển đảng viên mới:
Để tăng cường nguồn lực cho Đảng
8:53', 8/12/ 2004 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên được các cấp ủy quan tâm, tích cực chỉ đạo, thực hiện, đạt được một số kết quả tốt. Năm 2003, toàn tỉnh kết nạp được 1.977 đảng viên mới. 9 tháng đầu năm nay đã xét kết nạp 1.317 đảng viên mới; trong đó có 39,4% là nữ, 4,85% dân tộc thiểu số, 55,9% là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó đã góp phần tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Đảng ủy xã Nhơn Phong (An Nhơn) tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2004

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên còn bộc lộ những thiếu sót cả về nhận thức và tổ chức thực hiện; chưa đáp ứng yêu cầu kế thừa, phát triển liên tục và tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; nhiều lĩnh vực và địa bàn chưa có đảng viên (đến cuối năm 2003 vẫn còn 22 thôn, khu phố, làng chưa thành lập được chi bộ).

 Nhằm tăng thêm lực lượng và sức chiến đấu của Đảng, một trong những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian đến là tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Hội nghị Tỉnh ủy kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra nhiệm vụ phát triển đảng trong giữa nhiệm kỳ còn lại: "Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, phấn đấu mỗi năm kết nạp đảng viên mới đạt 5-6% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Chú ý phát triển Đảng ở những nơi chưa có hoặc còn ít đảng viên; phấn đấu mỗi thôn, khu vực, trường học đều có chi bộ".

 Trước mắt, cần triển khai thực hiện tốt quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiến hành "đợt kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của người". Theo đó, yêu cầu đặt ra là việc kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc giáo dục và học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác Hồ. Thông qua thực tiễn và phong trào quần chúng, lựa chọn những người ưu tú kết nạp vào Đảng để tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay và lâu dài.

Thời gian thực hiện đợt "kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Người" được tiến hành từ nay đến ngày 19-5-2006. Sau một năm thực hiện, các cấp ủy đảng sơ kết rút kinh nghiệm; khi kết thúc, tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị, đánh giá kết quả và những mặt hạn chế cần khắc phục, nâng cao chất lượng và đưa công tác kết nạp đảng viên vào nền nếp trong đảng bộ, chi bộ.

(Chỉ thị số 44 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng)

Đợt kết nạp này phải chú trọng chất lượng đảng viên, không chạy theo số lượng, phải làm thật đúng những thủ tục đã quy định. Người được kết nạp vào Đảng phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú ý kết nạp vào Đảng những người ưu tú là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc thiểu số, người lao động trong các thành phần kinh tế; ở những cơ sở trọng điểm, những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên. Phấn đấu từ 3 đến 5 năm tới, giải quyết cơ bản số thôn, ấp, bản, buôn, làng, trường học, doanh nghiệp... chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên.

Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, phát động các phong trào thi đua yêu nước để lựa chọn những người ưu tú giới thiệu với tổ chức đảng để xem xét kết nạp vào Đảng. Có kế hoạch tạo nguồn và tổ chức tốt việc giáo dục, bồi dưỡng những người ưu tú, cảm tình Đảng có nhận thức sâu sắc về Đảng, có động cơ đúng đắn và tự nguyện phấn đấu vào Đảng. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, thành ủy cần có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp và những người ưu tú, cảm tình Đảng. Cần tổ chức tập huấn cho các cấp ủy đảng, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng và nghị quyết của Đảng, để đợt kết nạp này được tiến hành thật tốt, làm mẫu mực cho công tác kết nạp đảng viên từ nay về sau.

. Thủy Tiên

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Anh bảo vệ không ham của rơi  (07/12/2004)
Giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ: Cần chú trọng và thiết thực  (07/12/2004)
Một đảng viên xung kích trên hai "mặt trận"  (06/12/2004)
Bộ đội Cụ Hồ thắp sáng niềm tin   (05/12/2004)
Niềm vui của ông Cử  (03/12/2004)
Cuộc gặp mặt cảm động của những cựu chiến binh   (03/12/2004)
Những ngôi nhà tình nghĩa ở Vĩnh Thạnh   (02/12/2004)
Đến với những con tàu Thanh niên   (02/12/2004)
Bệnh nhân AIDS ở Trung tâm GDLĐXH: Cuộc sống không hề ngưng đọng   (01/12/2004)
Nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ xã: Bài toán đã có lời giải   (01/12/2004)
Tan trường và nỗi lo ùn tắc giao thông   (30/11/2004)
Phước Thắng "điểm nóng" về quản lý đất đai   (30/11/2004)
Những chuyển động tích cực trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn   (30/11/2004)
Những phụ nữ vươn lên thoát nghèo  (28/11/2004)
Xây dựng 5 đức tính của con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới  (26/11/2004)