Ngành Kiểm tra Đảng Bình Định: Những chặng đường lịch sử
16:5', 9/10/ 2003 (GMT+7)

Trong những năm từ 1930-1969 Bình Định chưa hình thành Ban Kiểm tra của Đảng. Lúc đó kiểm tra đảng là một bộ phận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Tuy chưa có tổ chức chuyên trách công tác kiểm tra đảng nhưng hoạt động kiểm tra của các cấp ủy và tổ chức đảng đã góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, giữ gìn kỷ luật của Đảng, xây dựng đảng bộ trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.

Giữa năm 1970, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công đồng chí Đinh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách công tác kiểm tra. Sau khi có hướng dẫn của Ban Thường vụ Khu ủy Khu V, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 6 đồng chí do đồng chí Đặng Thành Chơn (Tám Lý) - Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách. Đến tháng 9 năm 1971 tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, BCH Đảng bộ tỉnh chính thức bầu Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí, do đồng chí Đặng Thành Chơn, Bí thư Tỉnh ủy phụ trách.

Tháng 11 năm 1973, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, BCH Đảng bộ tỉnh cử Ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Trung Tín, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách.

Nhìn chung, nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong suốt thời kỳ chống Mỹ cơ bản giống nhau, chỉ thay đổi phương pháp tiến hành công tác kiểm tra cho phù hợp với từng thời kỳ cách mạng, nhằm củng cố tổ chức đảng và rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để đủ sức chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Đến cuối năm 1975, thực hiện Nghị quyết số 254 - NQ/BCT ngày 20-9-1975 của Bộ Chính trị về việc bỏ cấp Khu, hợp tỉnh (Đảng bộ Bình Định hợp nhất với Đảng bộ Quảng Ngãi thành Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình), BCH Đảng bộ tỉnh đã cử Ban Kiểm tra gồm 4 đồng chí, do đồng chí Lê Tấn Tỏa, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban.

Tháng 3 năm 1977, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ nhất, BCH đảng bộ tỉnh đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, do đồng chí Trương Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên huấn kiêm Trưởng Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đến tháng 4 năm 1978, đồng chí Đỗ Minh Toại làm Trưởng ban chuyên trách thay đồng chí Trương Thanh Bình và đến tháng 8 năm 1978, đồng chí Trương Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban thay đồng chí Đỗ Minh Toại nhận công tác khác.

Tháng 11 năm 1979, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ II, BCH Đảng bộ đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, do đồng chí Trương Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Đến tháng 1 năm 1983, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ III (vòng hai), BCH Đảng bộ đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 6 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thị Diệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.

Tháng 10 năm 1986, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Bình lần thứ IV, BCH Đảng bộ đã bầu UBKT Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, do đồng chí Trần Hồng Vân - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.

Sau khi chia tách tỉnh, tháng 10-1989, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định bầu UBKT Tỉnh ủy Bình Định gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Trung Tín - Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra và đến tháng 10 năm 1990, đồng chí Trần Minh Sang - Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.

Tháng 4 năm 1992, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIV vòng hai, BCH Đảng bộ đã bầu cử UBKT Tỉnh ủy gồm 4 đồng chí, do đồng chí Trần Minh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.

Tháng 5 năm 1996, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XV, BCH Đảng bộ đã bầu cử UBKT Tỉnh ủy gồm 6 đồng chí, do đồng chí Trần Minh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.

Tháng 3 năm 2001, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XVI, BCH đảng bộ đã bầu cử UBKT Tỉnh ủy gồm 7 đồng chí, do đồng chí Trần Minh Sang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.

. Trần Ngọc

 

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Càng tự hào với truyền thống tốt đẹp, càng phải nghiêm túc với những thiếu sót   (09/10/2003)
Quá tải tại các bệnh viện - bài toán chưa có lời giải   (08/10/2003)
Vì sao ngư dân Huỳnh Giản phá rừng?   (07/10/2003)
Nghề giữ trẻ   (06/10/2003)
"Một cửa": Người dân sẽ thuận lợi hơn   (06/10/2003)
Vì sao mô hình "Trung tâm học tập cộng đồng" ở Bình Định chậm triển khai thực hiện?   (05/10/2003)
Chuyện cộng đồng người Bình Định ở Long Khánh   (05/10/2003)
Một cách "hút" hội viên của Hội phụ nữ xã An Vinh   (03/10/2003)
Hội Khuyến học Phù Mỹ với những cách làm mới   (02/10/2003)
Đời gánh   (01/10/2003)
Tuổi cao chí càng cao   (30/09/2003)
Hội viên trẻ nghĩ về Hội của mình   (29/09/2003)
Sẽ có trường Đại học Quy Nhơn đào tạo đa ngành   (29/09/2003)
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh: Nỗ lực vượt khó vươn lên   (28/09/2003)
Trường chuyên Lê Quý Đôn: Vườn ươm của những tài năng   (26/09/2003)