• Triển khai chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đã được quan tâm nhiều hơn. Cùng với đó là công tác đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Xem tiếp »
  • Từ đầu năm 2020 đến nay, Bình Ðịnh không có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Ðây là kết quả đáng kể trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), góp phần khắc phục “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban châu Âu (EC). Xem tiếp »
  • Cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã bước sang một giai đoạn mới với chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 0 giờ ngày 1.4 của Thủ tướng Chính phủ. Ý thức công dân mang ý nghĩa quan trọng trong thời điểm quyết định này. Xem tiếp »
  • Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TX An Nhơn luôn chú trọng củng cố, chỉ đạo các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương được nâng cao Xem tiếp »
  • Ảnh hưởng dịch Covid-19, DN ngưng hoạt động, kéo theo đó là ngưng trệ hoạt động sản xuất - kinh doanh, người lao động mất việc làm. Hỗ trợ cho các DN bằng những chính sách phù hợp, góp phần đưa DN vượt qua thời kỳ khó khăn là sự sẻ chia, đồng hành cần thiết lúc này. Xem tiếp »
Thông tin công cộng