• Gia tăng ở cả người lớn và trẻ em, nhưng các bác sĩ khuyến cáo số ca bệnh sốt xuất huyết Dengue ở mức cảnh báo và nặng ở trẻ có chiều hướng tăng, diễn biến nhanh, phức tạp. Ðặc biệt, khi sốt xuất huyết đang mùa cao điểm, từ tháng 9 - 11. Xem tiếp »
  • Công tác nhân sự luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt đối với mỗi đại hội đảng. Chọn được nhân sự xứng đáng là thành công quan trọng của đại hội.  Xem tiếp »
  • Qua 4 năm thực hiện Ðề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2021, huyện An Lão đã và đang hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, không ngừng nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp. Xem tiếp »
  • Năm 2020 là năm cuối thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QÐ-TTg. Các lớp nghề cho lao động nông thôn đang tăng tốc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo điều kiện chuyển đổi việc làm Xem tiếp »
  • Thời gian qua, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được ngành chức năng của tỉnh và các địa phương chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng nghề cấm để khai thác thủy sản vẫn còn tái diễn, cần phải có giải pháp mạnh hơn nữa để xử lý triệt để tình trạng này. Xem tiếp »
Thông tin công cộng