• Ba năm trước, Bình Ðịnh đã tạo ấn tượng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi chỉ trong 1 ngày đã hoàn tất các thủ tục và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Liên tiếp sau đó, kỷ lục này được giữ vững và thậm chí lãnh đạo tỉnh còn tính đến phương án rút ngắn hơn nữa Xem tiếp »
  • Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh gay gắt, nhưng Công ty CP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Ðịnh (BIDIPHAR) vẫn là điểm sáng trong đóng góp vào ngân sách nhà nước. Xem tiếp »
  • Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay toàn tỉnh đã có 77/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); có 2/11 địa phương cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Số tiêu chí NTM đạt được bình quân/xã là 16,8 Xem tiếp »
  • Lỗ lớn do doanh thu không đủ bù đắp chi phí bồi thường, gặp vướng mắc trong việc xem xét cấp đơn bảo hiểm tàu cá theo quy định cũ… đang khiến 4 công ty bảo hiểm ngại bán loại bảo hiểm này dù không muốn. Xem tiếp »
  • Ðây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) tỉnh Bình Ðịnh diễn ra vào cuối tháng 11.2019. Xem tiếp »
Thông tin công cộng